Af: Henrik Petersen, Fmd. for skolebestyrelsen på Vester Hornum Skole, Gatten Møllevej 84, Gatten

Der er en mangeårig tradition for, at elever fra Overlade-området søger til Vester Hornum Skole. Aktuelt har vi 19 elever, som kommer fra Overlade-området. Det er vi naturligvis meget glade for. Vi har derfor i mange år været optaget af at sikre ordentlig bustransport for disse børn. Stor var glæden derfor tilbage i 2016, da det endelig lykkedes at få lavet en lille ændring af busrute 521, som gjorde transporten fra Overlade-området til Vester Hornum Skole nogenlunde rimelig.  

I starten af januar modtog vi i skolebestyrelsen en plan, hvor det fremgik, at NT påtænker at fjerne denne forbedring igen. Vi har naturligvis skrevet høringssvar, hvor vi protesterer over ændringen. Det har dog desværre ikke haft nogen effekt. Både Teknik- og Miljøudvalget og Børne- og Familieudvalget har i første omgang valgt at fastholde den påtænkte forringelse.  

Den 4. marts skal ændringerne af køreplanen endelig besluttes i Teknik- og Miljøudvalget. Jeg håber derfor, at udvalgsmedlemmerne vil tage sig tid til at genoverveje beslutningen.  

Ændringen af busrute 521 vil ifølge planen give en besparelse på 10.000 kr. om året. Med ca. 200 skoledage om året svarer det til ca. 50 kr. pr. skoledag. Vi ved fra en rundspørge blandt eleverne, at mindst 9 elever ofte benytter ruten. Hvor meget ekstra spildtid skal disse 9 børn og deres forældre have, for at vi kan spare 50 kr. om dagen? Det er jo de samme familier, som mistede deres skole for kort tid siden og dermed fik markant længere til skole – lige meget hvilken folkeskole de måtte vælge.  

Med i regnestykket skal vi tage, at eleverne fra Overlade-området har valgt Vester Hornum Skole under reglerne om frit skolevalg. Forældrene betaler derfor selv for, at børnene kommer med bussen. Flytter vi med forringelsen børn fra bussen til privatbiler, æder det hurtigt besparelsen i mistede billetindtægter.

 

e-max.it: your social media marketing partner