Af: Mogens Ove Madsen, Fladhøjvej 14, Giver, Regionsrådsmedlem (A), Fmd. Udvalget for Akut og Praksis

Det er glædeligt, at der er stigende interesse for akuthjælp. I Region Nordjylland har vi 2 ordninger: Den ene er en Akut-112 ordning og den anden er en SMS-ordning. 

En 1-1-2 akuthjælper er en frivillig borger, der har fået et udvidet førstehjælpskursus i blandt andet hjerte-lunge-redning, måling af blodsukker, førstehjælp ved fremmedlegeme i halsen samt anvendelse af førstehjælpsudstyr som f.eks. brug af iltapparat og hjertestarter. Alle 1-1-2 akuthjælpere udfører behandling på en delegation af den Præhospitale Lægelig Chef og deltager løbende i de vedligeholdelseskurser som Region Nordjylland holder. Der er netop bevilget 2 nye ordninger, hvoraf den ene går til Gedsted Borgerforening. 

En SMS-hjertestopordning er en frivillig førstehjælpsordning, hvor de frivillige rykker ud, når en borger i deres lokalområde får hjertestop. Når vagtcentralen modtager et 112 opkald, der vækker mistanke om hjertestop sendes der straks en sms afsted til de frivillige, der er medlem af SMS-hjertestop i det distrikt, hvor borgeren med hjertestop befinder sig. Det vil ofte være muligt for frivillige i nærområdet at nå hurtigt frem og påbegynde genoplivning, inden de præhospitale enheder ankommer til stedet. Denne ordning kan umiddelbart sættes i gang, hvis der er et vist antal interesserede borgere. Det ser ud til at være tilfældet i Aalestrup og det er meget glædeligt. 

For nærværende er der ikke flere midler til nye Akut-112 ordninger. Til gengæld er der altid mulighed for at starte en SMS-ordning, hvilket er meget nyttigt i forhold til hjertestop. Som vi ved er hjælp i de aller første minutter efter et hjertestop afgørende vigtigt. Det kunne sagtens være relevant i Farsø, Aars, Løgstør og mange andre lokalområder i Vesthimmerland Kommune. Regionen og andre frivillige SMS-ordninger stiller gerne viden til rådighed med henblik på opstart af SMS-ordninger.

 

e-max.it: your social media marketing partner