Af: Per Bisgaard (V), Per Bach Laursen (V), Palle Jensen (A), Uffe Bro (A), Kirsten Moesgaard (Vesthimmerlandslisten) og Theresa Berg Andersen (SF)

Det Konservative Folkeparti og deres gruppe i Byrådet i Vesthimmerlands Kommune har i den seneste tid angiveligt været optaget af at give offentligheden et indtryk af, at Knud Kristensen helt og holdent er blevet frikendt for de mange sager om inhabilitet. 

Økonomiudvalgsmedlemmerne i sidste periode, nemlig Per Bisgaard, Per Bach Laursen, Palle Jensen, Uffe Bro, Kirsten Moesgaard og Theresa Berg Andersen ønsker i den anledning at korrigere den rosenrøde omtale af Knud Kristensen. Det er der især to grunde til.

For det første må vi konstatere, at hele sagen om Knuds Kristensens habilitet eller mangel på samme, startede i det daværende Økonomiudvalgs møde den 14. september 2016, hvor Knud Kristensen ikke talte sandt om sit ejerskab til det daværende Hotel Himmerland, Himmerlandsgade 35, Aars. Først sagde han, at ejendommen var blevet solgt, hvilket vi kunne konstatere ved udskrift af tingbogen ikke var sandt. Dernæst sagde han, at det var aktierne i det af ham 100% ejede selskab (der ejede bygningen), der var blevet solgt, hvilket vi kunne dokumentere ved udskrift af aktieselskabsregistret, ej heller var sandt. Han fastholdt imidlertid, at han ikke var inhabil. På trods heraf erklærede vi ham inhabil og sendte ham udenfor døren. Efterfølgende spurgte han tilsynsmyndigheden, om vores beslutning var korrekt. Han fik at vide, at vores beslutning var korrekt, da han uden tvivl havde været inhabil.

For det andet, mener vi, at man ikke kan konkludere, som de konservative gør på tilsynsmyndighedens svar på Annette Vahlgreens påstande om Knud Kristensens inhabilitet på en række andre områder. Myndigheden konkluderer nemlig ikke, at Knud Kristensen ikke havde været inhabil, men at man ikke vil behandle sagerne, da der ikke – på det foreliggende grundlag – kan rejses en tilsynssag. Det kan betyde, at Knud Kristensen ikke har været inhabil i disse sager, men det kan også betyde, at sagerne ikke har været godt nok oplyste, men alligevel så oplyste, at man ikke på myndighedens eget initiativ vil forfølge sagerne. Vi føler trang til at præcisere, at vi på ingen måde har været part i denne sag.

 

e-max.it: your social media marketing partner