Af: Den Konservative byrådsgruppe og bestyrelse i Vesthimmerlands Kommune

I marts 2017 henvendte daværende byrådsmedlem Annette Vahlgreen sig til Ankestyrelsen med en anklage om, at ”Vesthimmerlands Kommune tilsidesætter udbudsloven” og, at ”Ankestyrelsen bør se nærmere på borgmesterens samarbejde med Aars Boligforening”. Endvidere stillede Annette Vahlgreen i sin henvendelse spørgsmålstegn ved daværende borgmester Knud Kristensens habilitet i flere sammenhænge. 

Mange borgere husker nok stadig den store pressedækning som sagen fik, og hvordan Knud Kristensen blev anklaget for inhabilitet og meget andet.

Den 12. oktober 2018 modtog Vesthimmerlands Kommune en kopi af Ankestyrelsens svar til Annette Vahlgreen til orientering, og Byrådet blev orienteret få dage efter.

Der har været forbløffende tavshed om Ankestyrelsens afgørelse lige siden, både i pressen og i Byrådet. Det kan naturligvis godt undre, når man tænker på den store opmærksomhed, som sagen fik mange steder, da anklagerne mod Knud Kristensen og Vesthimmerlands Kommune blev fremsat.


Ankestyrelsens konklusion på sagen og svaret til Annette Vahlgreen lyder således:
 

”Ankestyrelsen har efter en gennemgang af din henvendelse og de indsendte bilag besluttet ikke at rejse en tilsynssag, da vi ikke på det foreliggende grundlag finder anledning til at antage, at der foreligger en ulovlig praksis eller forkert forståelse af offentligretlig lovgivning i kommunen, som Ankestyrelsen er forpligtet til at gribe ind overfor. Vi rejser derfor ikke en tilsynssag”.
 

På baggrund af den store offentlige bevågenhed som sagen fik, da anklagerne blev fremsat, mener vi i den konservative gruppe i Byrådet, at Ankestyrelsens konklusion bør være kendt bredt i kommunen, og ikke kun af Byrådets medlemmer.

Ankestyrelsen frikender tidligere borgmester Knud Kristensen for alle anklager om inhabilitet og meget andet, og det er naturligvis på sin plads, at offentligheden får kendskab til dette.
 

Ligeledes frikender Ankestyrelsen Vesthimmerlands Kommune - og dermed også alle involverede medarbejdere - for alle anklager om brud på udbudsloven og favorisering af Knud Kristensens entreprenørfirma. Dette er godt for kommunen og for medarbejderne, og også dette bør kommunens borgere og medarbejdere have kendskab til.


Den konservative gruppe ved om nogen, hvilke store personlige konsekvenser det havde for involverede medarbejdere og ikke mindst for Knud Kristensen og hans familie.
 

Denne meddelelse skal ses som et punktum i sagen og hverken den konservative gruppe eller bestyrelse har yderligere kommentarer til sagen. 


Gruppens afslutningskommentar til sagen er: Operationen lykkedes, men hvordan har patienten det? 

 

e-max.it: your social media marketing partner