Af: Ulf Givskov Bender, direktør, Erhvervsskolerne Aars

For et par måneder siden fangede denne overskrift min opmærksomhed. Det er klart, at med et job som direktør på Erhvervsskolerne Aars vækker denne overskrift selvfølgelig interesse. Jeg forventede nok, at en vigtig person havde udtalt sig om, hvorfor en erhvervsuddannelse var et dårligt grundlag for et succesfuldt liv. Men til min overraskelse kunne jeg faktisk efter at have læst opslaget erklære mig enig. Overskriften blev nemlig fulgt op af: ”Tag ikke en erhvervsuddannelse, fordi det er godt for samfundet. Tag den, fordi det er godt for dig! ”

I den politiske debat om uddannelse og beskæftigelse kommer vi alle let til at argumentere ud fra det behov, der er for arbejdskraft i samfundet i dag og i fremtiden. Og der er næsten ikke noget, der kunne være mere forkert. For selvom det er en spændende debat, så har den et helt forkert perspektiv.

Hånden på hjertet, hvem har det som højeste ønske at være en ”arbejdskraft”? Vi er alle individer, vi er alle forskellige og har krav på at blive behandlet således.

Kære forældre – engagér jer!
Vores børns valg har brug for oprigtig interesse. Vi skal ikke påvirke dem med vores holdninger og idéer, men hjælpe dem med støtte igennem hele denne lange valgrejse. Julen står for døren, og faktisk er den 23. december den dag på året, der bliver truffet flest valg vedrørende uddannelse. Det er netop dér, far og mor har fået ”tid” til at sætte sig ned og tage snakken og google sig frem på nettet.

Grundlæggende synes jeg ikke, at vi kan være det bekendt. Vigtige beslutninger skal ikke tages i 11. time. De skal heller ikke styres af, hvem der tilfældigvis har brugt mange markedsføringskroner på at stå øverst i søgemaskinerne.

Derfor skal man tage en erhvervsuddannelse
Et godt argument for at tage en erhvervsuddannelse kunne således være: en erhvervsuddannelse åbner døre, samtidig med at den giver dig noget at falde tilbage på. Det er den direkte vej til en god løn – også under uddannelse. Det er den direkte vej til et arbejde, der pga. automatisering på ingen måde kan sammenlignes med tidligere tiders slidsomme arbejde. Der er gode muligheder for at blive selvstændig med egen virksomhed.

Forældre og lærere ved ikke en dyt!
Hvorfor er disse argumenter for en erhvervsuddannelse vigtige? Det er de, fordi unge mennesker desværre og heldigvis lader sig påvirke markant af omgivelserne. Heldigvis, fordi de på den måde ikke behøver begå alle de samme fejl som andre. Desværre, fordi samfundet ændrer sig så hurtigt, at rigtig mange i omgivelserne slet ikke er opdaterede om virkeligheden på uddannelserne og arbejdsmarkedet.

Hvor mange forældre kan med ro i sindet sige, at de mens, deres barn går i folkeskole (grundskole), har forholdt sig udelukkende til barnets reelle oplevelser i skolen? Og slet ikke er påvirket af egne oplevelser fra tiden i folkeskolen? Jeg kan i hvert fald ikke.  Undersøgelser viser, at nogen af dem, de unge lader sig påvirke allermest af, er deres lærere, mødre og kammerater. 

For et par uger siden offentliggjorde undervisningsministeriet nye tiltag og undersøgelser, herunder at ”kun 12 % af folkeskolelærerne mener, at de har et godt kendskab til erhvervsuddannelserne”. Og vi kan så kun spørge os selv om, hvorvidt vi som forældre ved bedre? Jeg kender ikke svaret. 

Det umulige valg?
Valg af uddannelse er ikke det endelige valg, og det er ikke forskellen mellem liv og død. Men det er et af de største valg, de unge træffer. Brug tid på det. Også her i julen, mens I alligevel sidder ved julebordet. Jeg håber, at I vil tage jer tid til at overveje de forskellige muligheder og finde frem til den bedste løsning, som er god for den enkelte og ikke samfundet.

 

e-max.it: your social media marketing partner