På vegne af den socialdemokratiske byrådsgruppe, Gruppeformand, Palle Jensen

Det konservative byrådsmedlem Per Nyborg har udtalt, at der højst sandsynligt er behov for en ny idrætshal i Aars. Det hverken kan eller vil vi anfægte, og er det tilfældet, skal kommunen selvfølgelig være med til at finansiere en sådan hal. Vi er også enige med Per Nyborg i, at man først skal undersøge, om behovet nu også er der. 

Når dette er sagt, må man jo også konstatere, at kommunens anlægsbudget i de kommende år er belastet af et svømmecenter til formentlig op mod 110 mio. kr. Derfor er det mere end sandsynligt, at en ny hal først kan komme, når svømmecentret er blevet etableret. Der vil altså gå mange år før hallen kan etableres, også selvom behovet måtte være der. 

Men hvad med om vi valgte at slå to fluer med samme smæk? 

Vi burde overveje, om vi i stedet for et meget stort svømmecenter skulle nøjes med en mere almindelig svømmehal m.m. og som måske kun skal koste op mod 80 mio. kr. Samtidig kunne vi så bygge en ny idrætshal i forbindelse med svømmehallen. Det vil give nogle synergifordele både i anlægsfasen og senere i driftsfasen. Samtidig vil vi få en samlet anlægsudgift, der ikke vil overstige den forventede anlægsudgift for det store svømmecenter. Hertil kommer at en ny idrætshal kan blive etableret betydelig tidligere, end den ellers må forventes at blive. 

Der skal ikke herske tvivl om, at vi fortsat står ved den tidligere beslutning om at etablere et svømmecenter, men det betyder naturligvis ikke, at vi ikke fortsat skal tænke os om – og udviklingen ændrer sig jo hele tiden som nu f.eks. med en ny idrætshal. Med vort forslag lægger vi bare op til, at byrådsmedlemmerne nytænker situationen – nu blot set i lyset af forslaget om en tredje idrætshal i Aars, der på denne måde meget hurtigere kan etableres, men som ellers - realistisk set - synes at ligge flere år ud i fremtiden.

 

e-max.it: your social media marketing partner