Af: Morten Mejdahl (V), Byrådsmedlem i Vesthimmerlands Kommune

Efter at have læst Svend Jørgensens læserbrev i avisen den 31. oktober undrer jeg mig en del over den konservatives udregningsmetode. Jeg giver Svend Jørgensen medhold i, at der er en kommunal gevinst ved at indfri kortfristede lån med kommunens likvider. Ikke mindst når Vesthimmerlands Kommune for tiden betaler 0,5% i rente af indestående beløb.

Ved henvendelse til økonomisk forvaltning har jeg fået oplyst, at der betales  0,56 – 0,72% i rente på kommunens kortfristede lån. Lån som De konservative ønskede indfriet med 16,6 mio. kr. i deres budgetforslag for 2019.

Differencen bliver således ca. 1,15% x 16,6 mio. = 191.000 kr. i rentebesparelse pr. år, hvilket er under en femtedel af den besparelse som Svend Jørgensen -  i sit læserbrev -  hævder skulle komme kommunens borgere til gode. Overdrivelsen fremmer forståelsen!!
 

De Konservative foreslår også en skattenedsættelse, hvilket selvfølgelig er sød musik i ørerne på skatteyderne. Til dette ville De konservative til budget 2019 låne 25 mio. kr. Man lånefinansierer vel ikke en skattenedsættelse – eller hvad???

 

e-max.it: your social media marketing partner