Af: Kirsten Moesgaard, Formand f. Støtteforeningen for Farsø Sygehus og Anna Marie Dahm Jørgensen, Næstformand for Støtteforeningen for Farsø Sygehus

Regionsrådet havde budgetseminar i august måned, og på den baggrund vedtog alle regionens partier en budgetaftale.  Budgetaftalen blev endeligt ”konfirmeret” af regionsrådet i mødet den 25. september.

Vi i støtteforeningen tager denne vedtagelse til efterretning.

Nogle har tilsyneladende fået den fejlagtige opfattelse, at støtteforeningen har været involveret i nedskæring i skadestuens åbningstid.  Det må vi på det kraftigste tilbagevise.

Vi er hele tiden i dialog med sygehuset og med sygehusets ledelse, og vi har som støtteforening ingen intention om at modarbejde deres beslutninger.

Vi arbejder for bevarelse af Farsø sygehus.   Det er vores fornemmeste opgave.

Skadestuen har efter regionsrådets budgetvedtagelse i 2019 åben hver dag i tidsrummet kl. 8 – 17.

Det er et unikt tilbud, vi har i skadestuen på Farsø sygehus.  Behandlingen foretages af dygtige speciallæger inden for ortopædkirurgi.  Lignende tilbud findes ikke i Himmerland.

Støtteforeningen kan ikke bakke op om yderligere reducering i serviceniveauet for vore borgere i Vesthimmerland.


 

e-max.it: your social media marketing partner