Af: Buus Pinstrup, Regionsrådsmedlem i Region Nordjylland, Konservative, Hedevej 15, Flejsborg

De såkaldte "Brobyggersygeplejersker" er udnævnt som den store redning indenfor det nordjyske sundhedsvæsen det næste år, idet de både skal rede det slukne budget, samt ikke mindst løse opgaven med at binde kommuner og region bedre sammen, således der ikke tabes patienter på gulvet mellem sektorerne. Wauw! Det lyder godt, med denne snuptagsløsning, dermed har man løst det største problem i sundhedssektoren i nyere tid – nemlig samarbejde. Hvis det virkelig forholdt sig så let, så tror jeg problemet var løst. For der er blevet talt om bedre samarbejde gennem de sidste mange år i det danske sundhedsvæsen og opgaven er åbenbart temmelig kompleks.

Ulla Astman glæder sig over at der skal ansættes 1000 såkaldte brobyggersygeplejersker over hele Danmark igennem det næste år. Men hvor mon de skal komme fra? Jeg tror nok sygehusledelsen på Thisted Sygehus ville blive glade, hvis Ulla Astman kunne anvise hvor de skal finde sygeplejersker til de mange ledige stillinger de kæmper med lige nu?

Men nej, det er jo tomme ord og en gratis omgang, når Ulla Astman d. 28/10 i Nordjyske prøver at bilde folk ind, at man vil ansætte flere varme hænder, som slet ikke findes.

Det er da utopi at tro, at idet man sætter en tredje part ind ved siden af de to nuværende og ikke tilstrækkeligt samarbejdende parter, i form af region og kommuner, så har man med et skabt en homogen løsning. Jamen det virker jo ikke, det siger sig selv. Regionen og kommunen kommer ikke til at samarbejde mere, bare fordi der nu er en tredje part til at fortælle dem, at de skal.

Selvfølgelig vil det gøre en forskel at ansætte flere hænder. Men de nye hænder skal være frontpersonale og ikke et fordyrende og koordinerende led. Det er afprøvet af kommunerne i form af såkaldt fremskudt visitation, hvilket ikke har været nogen succes. Lad os nu for engangs skyld tænke på patienten. Denne brobyggersygeplejerske skal nå at skabe tillid til patienten, sammen med de øvrige ti faggrupper der i forvejen skal tale med patienten på den relative korte indlæggelse. De dygtige sygeplejersker der arbejder både i regionen og kommunerne, er uddannet til at koordinere. Så lad dem dog gøre det. Lad den enkelte sygeplejerske der går stuegang på patienten, følge op, følge med og følge ud. Lad denne sygeplejerske tage den direkte kontakt til hjemmesygeplejersken, som tager imod patienten efter udskrivelsen, således der ikke går viden tabt. Hver gang en besked skal gives videre risikerer man at miste noget værdifuldt. Det er frontpersonalet der kan forstå alle dilemmaerne hos Fru Jensen. Kort sagt - brug pengene på mere frontpersonale, i stedet for at opfinde nogle brobyggersygeplejersker til denne lejlighed, bare fordi Ulla Astman skal have et sted og hænge sin hat.

 

e-max.it: your social media marketing partner