Af: Sanne Bjørn, Folketingskandidat (RV) og Gitte Lopdrup, Regionsrådsmedlem (RV), Jyllandsgade, Aars

Det er centralt for Radikale Venstre at det danske sundhedsvæsen er af høj kvalitet, hvor vi trygt kan have tillid til, at vi kan få den behandling vi har brug for, når sygdom indtræder.  

Når behovet for behandling opstår, skal vi mødes som mennesker – med ligeværd og i øjenhøjde. Alle skal behandles lige, og kvaliteten af den behandling vi modtager skal ikke afgøres af, om vi er ressourcestærke eller ej.
 

For at behandle alle lige må vi behandle forskelligt, og sundhedspersonalet må gøre deres ypperste for at forstå patienternes perspektiv og individuelle behov.


Derfor har vi fået med i Regionens budget for 2019, at der skal mere fokus på patientinddragelse på de nordjyske sygehuse. Personale og ledelse på sygehusafdelingerne skal have mere viden om, hvordan patienterne kan inddrages mere i behandlingen, så der kan udvikles redskaber til at inddrage patienter i beslutninger om behandlinger.
 
 

Beslutninger om patientens behandling bygger på et møde mellem 2 eksperter: Sundhedspersonale og patient. Sundhedspersonalet bidrager med viden om mulige behandlinger samt fordele og ulemper ved disse. Patienten bidrager med sit perspektiv og sin måde at leve sit liv på. I samspillet mellem patient og sundhedspersonale, findes den bedste behandling for den enkelte patient.
 

Patientinddragelse har mange fordele; blandt andet højere kvalitet i behandling, højere patienttilfredshed og mere lighed i sundhed.
 

I forhold til lighed i sundhed, er det også centralt for Radikale Venstre, at psykisk sygdom ligestilles med fysisk sygdom. Næste år får blandt andet børne- og ungdomspsykiatrien et tiltrængt løft i Region Nordjylland.
 

Alt for mange børn og unge er udfordret på deres mentale sundhed og der er behov for at styrke indsatserne for dem. Der er behov for et større fokus på forebyggelse.  
 

Radikale Venstre mener at der skal udvikles en national strategi for danskernes mentale sundhed, i samarbejde med sundhedspersonale, patienter, uddannelsesinstitutioner og civilsamfund. For vi skal gøre noget ved at så mange unge mistrives.
 

Vi skal sikre, at alle unge med behov kan få adgang til psykologhjælp uden lang ventetid. Vi skal have tilført midler til den pædagogisk-psykologiske rådgivning i kommunerne.

Skolepsykologen skal igen have tid til at opspore, have samtaler og behandle børn og unge i mistrivsel – i stedet for, at al tiden går med at sende videre til andre instanser. Og ikke mindst så vil vi oprette et center for digital sundhed som skal gøre os klogere på, hvordan vi får et sundt forhold til al den teknologi omkring os, og hvordan vi undgår at den gør os stressede. Kort sagt, så skal der sættes bredt ind, for at ændre på den uheldige udvikling.

 

Alle har lige ret til behandling i vores sundhedsvæsen og din pengepung, om du er fysisk eller psykisk syg, eller om du har stærke talegaver bør ikke afgøre kvaliteten af behandlingen.

 

e-max.it: your social media marketing partner