Af: Erik Stagsted, Formand for Ældrerådet i Vesthimmerlands Kommune og landsformand for Danske Ældreråd, Gattensmindevej 10, Løgstør

Af regeringens lovkatalog fremgår det, at ældreministeren i den kommende folketingssamling vil fremsætte et lovforslag om at fjerne kommunernes pligt til at lave en tilsynspolitik for hjemmeplejen. Danske Ældreråd støtter ikke forslaget, men ser positivt på, at ældreministeren nu lægger op til dialog om forslaget.

Lovforslaget har som undertitel ”Afskaffelse af krav om en tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp og madservice i hjemmeplejen”. Som det er i dag, har kommunen pligt til at lave en tilsynspolitik på området. Den fastsætter rammerne for det kommunale tilsyn og beskriver, hvordan kommunen vil følge op på, om borgerne får den hjælp, de skal have.

Vi, og også andre organisationer, gjorde allerede i juli måned ældreministeren opmærksom på problemerne med det her lovforslag. Ude i kommunerne er tilsynspolitikkerne gode redskaber til at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen, og vi kan ikke se lovforslaget om at afskaffe dem som andet end et kvalitetsmæssigt tilbageskridt for borgerne. Nu har ældreministeren overfor Danske Ældreråd lagt op til en dialog om forslaget, og det finder vi selvfølgelig positivt.

Som det er i dag, skal landets 98 ældreråd høres om kommunale tilsynspolitikker på ældreområdet. Dermed bidrager ældrerådene væsentligt til indholdet af de kommunale tilsyn samt den løbende opfølgning på, om kommunens borgere får den hjælp, de har krav på. Denne indflydelse fjernes, hvis det lovforslag, som blev sendt i høring inden sommerferien, vedtages.

Medlemmerne af de 98 ældreråd skal rådgive kommunalbestyrelserne om alle forhold, der har indflydelse på ældres hverdag. Med en afskaffelse af kommunernes pligt til at udforme tilsynspolitikker mister ældrerådene, og dermed de ældre i kommunerne, en indsigt i kommunens måde at arbejde på, og det mener vi er en demokratisk udfordring. Vi har ikke opgivet håbet om, at ministeren tager lovforslaget af bordet, og med opfordringen til dialog har ministeren givet os noget at have håbet i.

 

e-max.it: your social media marketing partner