Af: Svend Erik Olesen, Tranevej 19, Farsø

Efter fantastisk forarbejde fra Aars- og Pjaskelobbyisterne blev der blandt byrådspolitikerne skabt stemning for en gigantisk Pjaskebalje i Aars, med svømmebassin af en længde som ikke mange kan svømme, et tilhørende friluftsbad og en udspringsbalje, hvis lige ikke findes indenfor Kongeriget.

Egentlig havde vi borgere gennem vore politikere accepteret en samlet pris på 110 mio. kr. til dette fantasiprojekt. Men, den seneste beregning på den samlede pris blev pludselig 139 mio. kr.

Dette sammenholdt med, at det blev tydeligt for vore politikere, at de måtte bruge endnu flere af borgernes penge til de årlige driftsomkostninger, end de havde forudset, fik nogle af politikerne til at bremse op og sætte niveauet ned. Nu må projektet kun koste 90 mio. kr. Altså samme beløb, som det ved vedtagelsen blev budgetteret med, at ”Vejen” (omfartsvejen omkring Aars – red.) ville koste. Det kan medføre, at friluftsbadet og udspringsbaljen falder bort, men 50-meter banerne til elitesvømmerne bliver formentlig bibeholdt.

Alligevel er vi en del borgere, der er bekymrede over, at få placeret - den under alle omstændigheder enorme, Pjaskebalje i vores kommune. I vedligehold er sådan et projekt klart den dyreste bygning i enhver kommune. Driftsomkostningerne, som uden tvivl vil eksplodere i årene fremover, vil være en alvorlig økonomisk byrde for os alle og true skoler, plejehjem og ansatte i det offentlige.

Det er fint, at nogle mennesker vil svømme i svømmehal. Men man kan også svømme i vore farvande ved den Himmerlandske Vestkyst: Løgstør, Lendrup, Rønbjerg, Trend, Ertebølle, Hvalpsund m.fl. Det er jo hovedsageligt, hvad det stadigt stigende antal turister i kommunen kommer efter. Vinterbad, om så det gælder, er der også plads til. Oplev naturen i stedet for at være lukket inde i klorluft og dårlig akustik.

Elitesvømmere tisser i vandet, ifølge den mest vindende olympiske svømmer – Michael Phelps –  men det er ikke noget problem, mener han, da klor dræber bakterierne. Forskere fra Lund Universitet fastslår imidlertid, at der sker en reaktion mellem klor og urin, som bl.a. skaber stoffet trichloramin, der har en skadelig virkning på slimhinden i luftvejene. Det mener forskerne, kan være en af årsagerne til den øgede hyppighed af astma, vi ser hos elitesvømmerne (Videnskab.dk ”Svømmehallers luft kan udløse astma hos elitesvømmere”).

Længere nede i Jylland ligger der en by, der hedder Silkeborg. Byens indbyggere strømmer i hobetal til de omkringliggende søer for at hoppe i vandet og der er lavet badebroer, omklædning mm. Samtidig dyrker de anden motion i de omkringliggende skove. Jeg tænker på løbe- og cykelture.

Når ”Vejen” har forbedret tilkørselsforholdene til Aars, må den også have forbedret frakørselsforholdene fra Aars. Og det er kun i folks hjerner, der er længere fra Aars til fx Hvalpsund end fra Hvalpsund til Aars.

Jeg ved godt, at friluftbadet i Aars har været en glæde for mange mennesker. Folk oppe i årene kan fortælle i timevis om gode oplevelser her. Og naturligvis skal Aars have en svømmehal eller et friluftsbad, som Farsø har sin svømmehal, Aalestrup sit friluftsbad og Løgstør sin fjord, men da ikke et van(d)vittigt projekt, som det fremlagte. Kunne man da ikke nøjes med en ganske almindelig svømmehal eller friluftsbad. 

I øvrigt har Rønbjerg et privatejet badeland. Dengang det skulle bygges i starten af 00erne, var der politikere i Løgstør Kommunalbestyrelse, der som gode liberale, lukkede den kommunale svømmehal i Ranum for at støtte det private initiativ i Rønbjerg. I dag sidder nogle af de samme politikere  Vesthimmerlands Byråd og støtter et kommunalt projekt, der skal konkurrere med det samme badeland i Rønbjerg. Men ikke overraskende i tider, hvor liberale værdier er blevet værdiløse og tilsidesættes for tvangstanker. 

Det er formodentlig også et vink med en svingbane, når Henrik Dalsgaard udtaler, at Pjaskebaljen er hele Vesthimmerlands. Mon ikke det betyder, at svømmehallen i Farsø og friluftsbadet i Aalestrup snart må lukke vandet ud af deres bassiner. Driftsudgifterne herfra kan sagtens spises op af Pjaskebaljen i Aars. 

Nogle tror, at ”Vejen” og ”Pjaskebaljen” kan skabe tilflytning til kommunen. Men her et par bud på, hvad der kan skabe tilflytning, men lige så vigtigt samtidig være en stor gevinst for vi, der er så heldige allerede at bo i kommunen. 

Med inspiration i Maslows behovspyramide har bladet Bolius lavet en vandbehovspyramide. 

Niveau 1: Det helt nødvendige vand, som vi drikker. Det vand, der er forudsætningen for vores liv.
Niveau 2: Vand til madlavning. Her dækkes også en del af vores vandbehov.
Niveau 3: Personlig hygiejne, sanitet, rengøring og vask. Nødvendigt for vores sundhed.
Niveau 4: Rekreationsvandet. Vand, der gør vores liv behageligt og fornøjeligt.
 

I stedet for at bruge et tre-cifret millionbeløb af borgernes penge på niveau 4, er vi mange, der godt kunne tænke os, at der blev fokuseret meget mere på niveau 1. 

Rent, ubehandlet drikkevand er allerede fortid mange steder og alle er enige om, at det bliver en mangelvare i nær fremtid. I Vesthimmerlands Kommune er vandet i 26 boringer ved 19 vandværker forurenet med sprøjtegift. I Farsø er det ifølge Danmarks Naturfredningsforening boringer ved Industrivej og Stationsvej. Fortynder man vandet i disse boringer med vand fra renere boringer for at holde sig under den tilladte mængde gift i vandet? Hvis Fanden ikke findes, skal hun ikke males på væggen, men det ville være interessant, hvis Farsø Vandværk – som i øvrigt ikke er skyld i problemerne, ville svare på disse oplysninger. Ligeledes, om de har kendskab til, at der stadig er mulighed for at finde nye rene drikkevandsboringer i kommunen.  Samt hvordan de i givet fald mener, man kan beskytte disse. 

Nogle kommuner har vedtaget sprøjtefri beskyttelseszoner over og rundt om drikkevandsboringer. Det har vores kommune forhåbentlig også gjort? Ellers vil landmændenes sprøjtegifte, som helst ikke må kaldes gift, men i stedet omtales med det uforståelige ord ”pesticider” eller det bevidst udvandede ord ”planteværnsmidler”, på sigt ødelægge vores grundvand. Det er der vist ingen, der vil betvivle. 

De drikkevandsboringer, der ligger under byerne er tabte. Her udvaskes så meget gift fra forskellige materialer og her sprøjtes så meget gift af haveejere, at kampen her er tabt for det rene urensede drikkevand. 

Men, rent urenset drikkevand ville være et uvurdeligt gode for kommunens borgere i fremtiden. 

Jesper Bo Jensen, direktør i center for fremtidsforskning havde forrige år nogle interessante udtalelser i Jyllands Posten under temaet: Her, er det bedst at bo. Man har gennemført interview med danskere om bosætning. 

”Danskernes bosætning bestemmes ikke af spektakulære tiltag, kommunal branding eller andre moderne markedsføringstiltag. Vi flytter efter hverdagen. Det betyder, at tilflyttere med børn tiltrækkes ved at skabe gode daginstitutioner og rigtig gode skoler”. 

”Det er ikke nye monumenter i form af fyrtårne, stadioner, museer, multimediehuse eller andre massive kommunale investeringer, der skaffer flere tilflyttere. Tværtimod tager det ressourcer fra serviceområder som skoler, pasning og fritid”.   

Måske museumsfolkene skulle interessere sig lidt mindre for, hvad der gemmer sig i jorden og i stedet interviewe nogle af vores byrådspolitikere, der optræder som historiske levn fra fortiden. 

NB. I øvrigt kan vi snart glæde os over, at ”Vejen” alligevel ser ud til at have holdt sig indenfor budgettet. Både den tidligere og den nuværende borgmester nævner nu en overskridelse af budgettet på kun 16 mio. kr. Det kaldes politisk matematik. Den lokale vagthund - journalist ved Nordjyske - som vist i stedet er en skødehund, er hoppet med på dette tal.   

Jeg har prøvet med forskellige lommeregnere og spurgt matematiske genier, men samstemmende fastholder de, at forskellen mellem 90 mio. kr. - som var ”Vejens” oprindelige budget - og 121 mio. kr. - som er den foreløbige pris på ”Vejen” - helt sikkert ikke er 16. 

På denne måde vil konklusionen af den kommunale undersøgelse - der skulle forklare, hvorfor ”Vejen” overskred budgettet med over 30 mio. kr. - ved hjælp af politisk matematik formodentlig blive, at ”Vejen” slet ikke overskred budgettet alligevel.

 

e-max.it: your social media marketing partner