Af: Mogens Ove Madsen, Regionsrådsmedlem (Socialdemokratiet), Fladhøjvej 14, 9600 Aars

Budgetprocessen i Regionen startede egentlig med, at der var udsigt til at give et mere markante løft på en række område. Undervejs kom der dog meldinger om, at hospitalsdriften i indeværende år ville blive noget højere end forventet. Ligeledes vil udgifter til medicin stige kraftigt næste år.

Dette betød, at der skulle prioriteres og omprioriteres. Der skulle ledes grundigt efter penge for at få et bare mindeligt budget. Dette har så været øvelsen. Lad mig give et par eksempler:

* Det er prioriteret højt at tage fat på at få nedbragt overbelægningen – særligt på det medicinske område. * Akutlægebilen bevares i Hjørring og inden årets udgang bliver det afklaret, om der også kan indsættes en akutlægebil i Thisted.
* Der ansættes et antal brobygnings-sygeplejersker som skal lette det altid påtrængende problem med overgang fra hospital til kommune eller hjem
* Der gives bedre muligheder for at ambulante kontrolbesøg kan gennemføres ved computeren  

Nogle af de nødvendige omprioriteringer er:
* Reduktion i udgifterne til administration
* Patientbefordring bringes ned på niveau med lovgivningens krav
* Skadeklinikken i Farsø skal lukke kl 17, idet der kun kommer ca. 1 patient i tidsrummet 17-22.
 

Alle partier i Regionsrådet har tænkt i helheden og tilsluttet sig budgetforliget, hvilket er en meget fornem politisk præstation. 

 

e-max.it: your social media marketing partner