Af: Svend Erik Olesen, Tranevej 19, Farsø

Et scenarie fra forrige byrådsmøde i Aars. Venstrepolitikerne er oprørte over, at der skal en tillægsbevilling til et anlæg, Byrådet tidligere har lovet borgerne åbenbart uden at have haft kendskab til en nærmere beregnet pris på dette anlæg.

Er det ”Vejen”, der er tale om? Nej, det er en cykelbro i Aalestrup, byrådspolitikerne fra Venstre skælder ud over. En bro, som ”man” anslog til 1½ mio. kr. men som nu ender på næsten 3 mio. kr. Og måske mere, for cykelbroen står jo ikke færdig endnu.

Et medlem fra Venstre regner endog ud, at det er en overskridelse af det oprindelige budget på 94,25 procent. Det er procentregning for blinde og døve. Det er komik eller frækhed af høj klasse, når man tænker på, at ”Vejen” overskrider sit oprindelige budget med over 30 mio. kr. Men, Venstre gør et stort nummer ud af at kritisere cykelbroen, da ”Vejens” merpris procentmæssigt ligger langt under cykelbroens. Venstre er jo et ansvarligt parti, hvis nogen skulle have glemt det. Og det lader ikke til, at Venstres gruppe har forstået alvoren i overskridelsen af budgettet for ”Vejen”. Eller i det hele taget alvoren i vedtagelsen af selve ”Vejen”.

Hvad med ”Vejens” virkelige ophavsmænd – De Konservative. Er de flove og tilbageholdende over de store udgifter, de har påført kommunens borgere gennem anlægget af ”Vejen”. Nej, selv om det ville klæde Pia Buus og Signe Nøhr fra den Konservative gruppe at have været mere ydmyge omkring ønsker til næste års budget. Signe Nøhr havde ellers et glimrende forslag til lavere forældrebetaling på vuggestue- og dagplejepladser. Pia Buss havde et lige så glimrende forslag om fysioterapeuter på alle plejehjem.  Men, hvad forventer de egentlig med alle de ekstra millioner til ”Vejen”? Tænk, hvad pengene kunne have været brugt til, hvis ”Vejen” ikke eksisterede. Nedslag i prisen på børnepasning og alle mulige slags terapeuter på plejehjemmene. Samt undgå de evindelige besparelser på skolerne – som de Konservative dog ifølge Henrik Dalgaard Christensen ikke havde noget imod i budget 19. Oveni ønskede de Konservative skattelettelser? I sandhed et ansvarligt parti, der ser stort på vores kommunale gæld.

Som et kuriosum kan nævnes, at den tidligere borgmester slet ikke ser problemer i overskridelsen af prisen på ”Vejen”. De over 30 mio. kroners overskridelse i forhold til den oprindelige pris da ”Vejen” blev vedtaget i 2011, bliver i hans udlægning til 16 mio. kr. og det er ifølge den tidligere borgmester i småtingsafdelingen. Ikke et overraskende synspunkt fra hans side og derfor heller ikke overraskende, at de Konservative tabte valget sidste år.

Men, hvorfor blev ”Vejen” så meget dyrere end udmeldt ved projektets vedtagelse. Det er ikke usædvanligt, at anlæg ender dyrere end ”planlagt”, da det er lettere at få vedtaget et ”billigt” projekt. Det samme er sikkert sket med cykelbroen, men med knapt så fatale konsekvenser. Nu vil byrådet alligevel undersøge, hvordan et projekt til oprindeligt 90 mio. kr. kan ende med en pris over 120 mio. kr.

Der var afsat omkring 1,5 mio. kr til de arkæologiske udgravninger. Har man nogensinde udført så omfattende gravearbejde, hvor prisen for at kende forfædrenes liv har været budgetteret så lavt? Det endte med en overskridelse på 6 mio. kr. Måske tiltrak Aars allerede i stenalderen overraskende mange mennesker?

Men, den væsentligste fordyrelse skjuler sig formodentlig i, at man i stedet for at ekspropriere jord til vejen indgik frivillige aftaler med lodsejerne om jordfordeling og priser.

Ifølge ”Trafik & veje – 2018 juni-juli” har ”170 ejendomme været involveret i jordtransaktioner til Aars Omfartsvej, hvoraf 32 ejendomme har været direkte berørt af omfartsvejen”. Og der blev tale om en såkaldt multifunktionel jordfordeling, ”blandt andet blev sikret nedrivning af bygninger, understøttelse af den økologiske omstilling, rejsning af skov, udlæg af erstatningsnatur, nedlæggelse af vej og etablering af omlastningsplads”. ”Løsninger, der ikke ville have været realiseret ved ekspropriation”.

Det ser altså ud til, at prisen for ”Vejen” også indeholder en jordomlægning for 170 ejendomme  ved  Aars, hvis værdi herved er blevet forøget. Det er rigtigt godt med glade og tilfredse lodsejere, men glade lodsejere burde have været medregnet i budgettet.

Måske er det derfor, de Konservatives Niels Krebs Hansen – der var formand for teknisk udvalg, mens ”Vejen” blev lavet - stiller spørgsmål ved om alle de udgifter, der er bogført på vejarbejdet, nu også hører ”Vejen” til. Han mener, der er ”taget rigeligt med”.

Men andre mener, at ”Vejen” er blevet billigere end forventet og at budgettet holder???

Firmaet Orbicon, der stod for arbejdet med jordfordeling har i ”Teknik og miljø, september 2017” en artikel ”Fra tvang til fælles projekt: Jordfordeling er et overset værktøj”. Her skriver man, at den nye omfartsvej ved Aars blev både billigere og mere ukompliceret end forventet, fordi lodsejerne indgik frivillige aftaler om jordfordeling.

Det er første gang i 20 år man har anvendt frivillig jordfordeling i stedet for ekspropriation i forbindelse med anlæg af ny vej.

Kommunens daværende vejingeniør udtaler, at projektet på denne måde helt sikkert er blevet billigere. Mange landmænd har fået mulighed for at samle arealer og på den måde øget værdien af deres ejendomme. Andre har haft mulighed for at slippe af med jorde, som de ikke længere kunne bruge, udtaler han.

Entreprenøren udtaler, at lodsejerne har været venligt stemt, for de har selv været med til at indgå aftalerne.

Gruppelederen i Orbicon udtaler, at inddragelsen af lodsejerne som medspillere i stedet for modspillere har medført, at både tid og budget for hele vejbyggeriet holder.

Nogle forventer, at Byrådets tilbundsgående undersøgelse af, hvorfor ”Vejen” blev så dyr vil trække i langdrag og kun resultere i flere spørgsmål.

Den konservative Henrik Dalgaard Christensen mener, at denne sag stadig kan være på dagsordenen om et eller to år, hvis man vil ind i alle detaljer. Han mener, at Økonomiudvalget skal holdes orienteret, for det er svært det her.

Jeg går i øvrigt ud fra at berørte lodsejere, der samtidig har været medlemmer af Byrådet, erklærede sig inhabile i hele spørgsmålet om ”Vejen”. 

Når man kører en tur på ”Vejen”, er trafikken overraskende spredt og man kan køre ruten uden at møde en eneste bil.

I ”Trafik & veje – 2018 juni-juli” fortælles, at Vejen blev vedtaget af byrådet i 2011 for ”På denne måde kunne trafikbelastningen i Aars mindskes samtidig med, at adgangen til erhvervsområderne i Aars Vest kunne forbedres. Samtidig var visionen, at vejen skulle give positive socioøkonomiske effekter, der ville værdiforøge ejendommene i Aars by samt forbedre tilkørselsforholdene.”

Borgmesteren er sikker på, der vil komme mere trafik, når ”Vejen” næste år kan findes på GPS. Måske kunne kommunen i mellemtiden reklamere for ”Vejen” i indrykkede annoncer i Nordjyske og Vesthimmerlands Folkeblad.

Ved kørsel på ”Vejen” er det ikke umiddelbart tydeligt, hvorfor ”Vejen” er blevet så dyr. Asfalt er jo asfalt.

Men på den sidst indviede strækning er det dog bemærkelsesværdigt, at der er lavet en venstresvingbane til en privat grusvej.

Et par andre steder på ”Vejen”, hvor der er frakørsel til kommunale asfaltveje og flere steder med frakørsel til andre grusveje, der fører til flere ejendomme, er det åbenbart ikke fundet nødvendigt at bruge penge på svingbaner.

Ved indkørslen til den private grusvej er der, trods svingbanen, opsat et stort skilt med teksten - ”Uvedkommende indkørsel forbudt” - og to piktogrammer: ”indkørsel forbudt”.  

Hvem, mon bor så fint og har så gode forbindelser, at man kan få sin helt egen personlige svingbane fra ”Vejen” til sin helt egen private grusvej? Jeg er dog ret sikker på, at det ikke har fordyret ”Vejen”, da vedkommende formodentlig selv har betalt denne luksus.

 

e-max.it: your social media marketing partner