Af: Signe Nøhr (K), medlem af Børne & Familieudvalget i Vesthimmerlands Kommune, Granlidevej 20, Hornum

Så er det igen tid til at Byrådet samles og forhandler om næste års budget.

I år har vi Konservative fremsendt et ønske om lavere forældrebetaling på vuggestue- og dagplejepladser.

Vi ønsker helt konkret at nedsætte forældrebetalingen fra 24,58% til 20 % for en dagplejeplads, og fra 23% til tilsvarende 20% for en vuggestueplads. På den måde kan den enkelte børnefamilie f.eks. spare 417 kr. om måneden for en plads i den kommunale dagpleje. Konservative ønsker at tilgodese familierne ved at lade dem beholde flest mulig af egne tjente penge.

Desværre er der for tiden ikke stemning for skattenedsættelse i Byrådet i Vesthimmerland, på trods af at vi har et borgerligt flertal, og på trods af at vi i Vesthimmerland har landets anden højeste skatteprocent.

Så når vi ikke kan finde flertal for en skattenedsættelse, som kommer alle i Vesthimmerland til gode, så ønsker vi derfor i stedet at tilgodese familierne og på den måde gøre det mere attraktivt at bosætte sig i vores kommune.

Lavere forældrebetaling er en af vores største prioriteringer ved årets budgetforhandlinger!

 

e-max.it: your social media marketing partner