Af: Heine Pedersen, Vesterled 46, Ranum

En forespørgsel til byggesagskontoret i Vesthimmerlands Kommune gør det ikke lettere at være festarrangør. Til en forespørgsel om, hvorvidt det kræver en kommunal tilladelse at opstille et telt på over 50 kvadratmeter på et areal på Løgstør havn, hvortil der er givet tilladelse til afholdelse af fest, var svaret ja. 

Det oplystes fra byggesagskontoret, at kommunen altid skal informeres, hvis der opstilles et telt til en festlighed og at det skal byggesagsbehandles. Det uanset om teltet er certificeret. Et krav der fremgår af nye regler på området, blev der sagt. Certificeringsreglerne på området er fra 2015 

NEJ! Et certificeret telt kan uden henvendelse til kommunen opstilles overalt i Danmark, når det benyttes af under 150 personer. Dog skal der ansøges om tilladelse til opstilling på kommunal jord. En ansøgning der ikke har noget med tilladelserne at gøre. 

Det er derfor misvisende, at byggesagskontoret kræver byggesagsbehandling af et sådant certificeret telt, der opstilles på en festplads eller i en privat have. 

Kommunen skal først informeres om et opstillet, certificeret telt, når det er til brug af mere end 150 personer. Det iflg. certificeringsreglerne for telte og flytbare konstruktioner. 

Jeg finder det dybt beklageligt, at sådanne informationer kan gives af et kommunalt byggesagskontor. Det giver forvirring hos de festarrangører, der modtager en sådan melding, som strider imod den lovgivning, der er på området. Jeg forstår derfor godt, at nogle havnefester har klaget over det bureaukrati, man skal igennem som festarrangør. 

Som konsulent for Brancheforeningen Danske Festudlejere har jeg haft certificeringsreglerne for telte og flytbare konstruktioner på tæt hold under deres udfærdigelse og deltaget i møder med Trafik-, Bygge-og Boligstyrelsen samt flere ministre på området. Jeg føler mig derfor kompetent til at udtale mig om sagen og konstatere, at der er noget helt galt med de oplysninger, der gives i Vesthimmerlands Kommune.  

Mit forslag er derfor, at de embedsmænd der sagsbehandler på området, sætter sig ind i loven og de fortolkninger der er af denne, så brugerne kan få de rigtige informationer. Kom Så Vesthimmerland! Vis at I kan!

 

e-max.it: your social media marketing partner