Af: Lars Andresen,  Formand for borgerinddragelses udvalget i Vesthimmerlands kommune. Byrådsmedlem for Venstre

Kære Torben, 

Jeg kan læse at du har nogle spørgsmål til byrådet i Vesthimmerlands kommune arbejde med borgerinddragelse, og at du efterlyser nogle svar. Jeg skal forsøge, efter bedste evne, at komme med dem her. 

 Din bekymring for at borgerinddragelse kan blive en pseudoproces, er noget vi i udvalget deler. Det er vigtigt at de tiltag vi gennemfører, rent faktisk fører til mere borgerinddragelse, og ikke blot forbliver ord på papir. Det var også det der kom til udtryk på det nyligt afholdte borgermøde omkring borgerinddragelse, hvor borgere i kommunen var inviteret til at komme med deres syn på sagen.  De ting vi sætter iværk, skal give mening, og kunne bruges til noget for borgerne. En anden ting der blev drøftet på borgermødet, var at det var bedre at starte i det små, og udbygge borgerinddragelsen løbende. Det vil vi se om vi kan få indarbejdet i vores endelige rapport til byrådet, der gerne skulle være klar i løbet af efteråret. 

 På det netop afholdte borgermøde blev det aftalt, at vi vil præsentere vores rapport og de forslag vi har til at øge borgerinddragelse, på et nyt borgermøde. Her har alle mulighed for at komme med bemærkninger, og kommentarer til de forslag vi lægger frem. 

 Du er meget velkommen til at deltage i denne proces, og komme med dine forslag til hvordan vi sammen kan gøre det bedre i vores kommune.

 

e-max.it: your social media marketing partner