Af: Torben Thomsen, Gl. Blærevej 66, Blære

Tak til Lars Andresen(V) for svaret i Farsø Avis den 4/7, udvalgsformand for borgerinddragelsesudvalget i Vesthimmerlands kommune. 

Man starter i det små og vil ”udbygge borgerinddragelsen løbende”, siger formanden. Der afleveres en rapport til Byrådet. Jo, konstaterer han, det hele skal være virkeligt. Hvis borgerinddragelse, skal den være virkelig, men skal den det, betyder det også, at de 27 politikere skal afgive magt, som de tilsyneladende ikke kan administrere, og det stiller spørgsmål ved, hvorfor de er valgt. 

Lad os gøre øvelsen. Helt jordnært. Har det gode Byråd pligt til at konstatere, at visse steder i byen Aars er det vanskeligt at gå på grund af misligholdte, ujævne fortove, hvor den gangbesværede har risiko for at støde foden ind i store ujævnheder, huller, som en teknisk forvaltning skal have besked på at udbedre. En borger kan vel til hver en tid ringe til forvaltningen og berette om besværet eller finde ud af, hvilken politiker der har ansvar på området. 

Skulle man irriteres over, at særdeles dyrebart indkøbte kommunale kunstværker misligholdes, at de slet ikke fungerer, som de er tænkt af kunstneren, og der er knastørt der, hvor der skulle løbe vand i installationen, kræver det borgerinddragelse eller samskabelse, som det noget skabagtigt blev formuleret på et borgermøde med et poppet moderniseret udtryk af en indleder inviteret til opgaven. Det valgte byråd vil hellere øve sig i ligegyldige diskussioner og dyrke selve tanken om, at de da er politikere med adgang til en indforstået forståelse, uden interesse for huller i vejen. Men nuværende politikere har vel også ansvar for kommunal kunst og asfalt. 

Helt jordnært kunne aktive politikere vel også arbejde på regler for genvalg. Er det i almenhedens interesse, at det bekvemme genvalg altid gennemføres, og der satses på det mangeårigt kendte og hidtil sikre kort, der har vanskeligt ved at slippe magten. Vil en borgerinddragelse sikre at ubekvemme sandheder snarere blev luftet og garanterede en fornyelse. Vist næppe en vindersag.

 

e-max.it: your social media marketing partner