Af: Torben Thomsen, Gl. Blærevej 66, Blære

Vesthimmerlands politiske liv arbejder på borgerinddragelse i den politiske proces, og ingen taler imod bestræbelsen, ingen vover det, skønt der her også er fare for, at det kan blive en demokratisk pseudoproces. Ingen har luftet den bekymring, for hvordan mon det gribes an af 27 ekstremt uvante politikeres virke i forhold til borgere, der henvender sig til det politiske liv uden af opnå nogen form for kontakt. Senest skriver en borger et bekymret indlæg om muligheden for ulykker et bestemt sted på den nye omfartsvej og foreslår et løsning til forhindring af kommende ulykker. Ikke én reaktion fra de ivrige demokratiudvidere. 

Selv har jeg fået henvendelser fra borgere, der spørger, om min deltagelse i debatten ikke forudsætter, at der er ansvarlige politikere, der svarer i avisen. Jo, men svaret kommer aldrig. Det kan være min debatform eller, forstod jeg også på en replik byrådsmedlemmer imellem, at ingen politikere nogensinde læser avis, som det blev udtrykt af et byrådsmedlem - i hvert fald i forhold til medlemmets egne vaner. En meget modig konservativ yngre pige, der tør udtrykke, at en folkevalgt ikke føler sig forpligtet til at holde sig orienteret også via en journalistisk bearbejdning af processen i byrådet. Eller dækkede replikken over noget helt andet underforstået, som en almindelig dødelig, men dog politisk bevidst borger ikke kunne aflæse.
 

For mange år siden erklærede også et konservativt medlem overfor mig, at han da ikke læste Nordjyske, der dengang hed Aalborg Stiftstidende. Næh, han betjente sig af Jyllandsposten, skønt her stod jo intet om byrådsarbejdet i Aars Kommune. Han tilstod også, at han dog læste avisen ad omveje hos en nabo, så behovet var der, måske især behovet for at se sig selv på tryk!
 

Borgerindflydelse lyder jo som en demokratisk udvidelse, men hvordan den kommer til udfoldelse i praksis, er der ikke offentligt spurgt ind til, og hvis skik ellers følges, så udløser denne henvendelse heller ikke noget skriftligt svar fra politikere.

 

e-max.it: your social media marketing partner