Af: Svend F. Andersen, Bestyrelsesformand for Aars Fjernvarme

Vi er blevet bekendt med et læserbrev fra Kjeld Nøhr, på vegne af Højgårdens Venner i Farsø bragt i Farsø Avis den 13. juni 2018. 

Her klages og angribes der på Aars Fjernvarmes modtagelse af brandbart affald, men først skal der lige rettes nogle grundlæggende fejl i læserbrevet.  

Aars Varmeværk er et navn der hænger på facaden. Aars Varmeværk som selskab blev nedlagt den 31.12.2015 og siden da har Aars Fjernvarme været ene ejer af affaldsforbrændingsanlægget. Vesthimmerlands Kommune har intet ejerskab i eller noget med driften af affaldsforbrændingsanlægget at gøre i dag.  

Jeg har været på anlægget og spurgt til, hvem der har givet et løfte om gratis aflevering af affald fra loppemarkeder i Farsø. Ingen i vor nuværende ledelse kender noget til et sådant løfte.  

Jeg har også spurgt til om vi har modtaget gratis affald fra foreninger i Haverslev og Suldrup. Og her var svaret, at det har vi ikke.   

Nu er det jo sådan, at den største del af det beløb det koster at aflevere affald på forbrændingsanlægget går direkte i statskassen i form af affaldsafgifter. Så ingen afleverer affald på forbrændingsanlægget uden at der betales afgift til staten.   

Vi har fra det tidligere Renovest overtaget en aftale om at overskydende brandbart materiale fra et loppemarked i Aars kunne afleveres uden betaling efter indvejning. En aftale vi har videreført, men slet ikke med de mængder som der skrives om her fra Farsø.  

Her betales statsafgiften af Aars Fjernvarme ud fra det beskedne sponsorbudget vi har. Og her er det helt klart at vi kun bruger vort sponsorbudget i vort forsyningsområde.  

Det burde også være helt klart at fjernvarmeforbrugerne i Aars, Hornum, Haverslev og Suldrup ikke vil finansiere et loppemarked i Farsø.

 

e-max.it: your social media marketing partner