Af: Svend Erik Olesen, Tranevej 19, Farsø

Det er vanskeligt at komme med kritik vedrørende byrådets geografiske fordeling af vi borgeres penge i kommunen uden risiko for, at  sognerådspolitikkortet automatisk trækkes. Men forsøget skal alligevel gøres. 

For ca. 1½ år siden mødtes de dengang tre ”viseste” mænd i kommunen – Per(Bach Laursen), Palle(Jensen) og Knud (Kristensen)– i et nu heldigvis historisk TV2-Nord program. I kan nok huske, hvordan den daværende borgmester var så sur, at han i første del af programmet ikke ville sige et ord, men blot sad der til pynt.

Selvkørende biler
 

Men i dette program fastslog de dengang tre ”viseste” mænd, at det bedste der kunne siges om Vesthimmerlands Kommune, var de selvkørende biler til hjemmeplejen. Det var nemlig et godt brand. Selv om vi slet ikke havde nogen selvkørende biler og chokerende nok heller aldrig fik det.
 

Senere blev det bedste, der kunne siges om vores kommune ændret til et par selvkørende busser, som skulle køre rundt i Aars City. Men der var vist desværre problemer med leveringen, så det blev heller ikke til noget.

Van(d)vittigt svømmecenter
 

Det, der kan bekymre mig nu er, at kommunens nuværende ”viseste” mænd – Per og Palle er stadig voldsomt vise, men også hos andre medlemmer af Byrådet trænger visdommen sig på – påtænker at  bygge en overdådig, vanvittig svømmehal som kommunens brand.
 

I denne svømmehal er vandspejlets længde kun overgået i byer og kommuner langt større end vores.
 

Prisen for al denne herlighed, man synes hører hjemme i en fattig kommune, er omkring 130.000.000 kr. 


Hvad værre er, vil der være årlige udgifter til vand, varme, vedligeholdelse og lønninger, der langt overstiger de årlige omkostninger, kommunen havde til en af de nu nedlagte skoler. Men det er jo sognerådspolitik at nævne dette.
 

Svømning bliver den dyreste sport og fritidsaktivitet, vi endnu har set. Og selv om der er omkring 1000 medlemmer af svømmeklubben, går det op og ned for medlemstallet i de forskellige idrætsklubber. Vi har jo rigeligt med idrætshaller. 


Himmerlands Vestkyst
Samtidig har vi i kommunen et naturskønt område, der meget opfindsomt kaldes Himmerlands Vestkyst. Et fantastisk navn og et virkeligt godt brand, hvis man formår at udnytte det.
 

På denne kyststrækning, mangler der ved Ertebølle et par badebroer, da de to gamle er ødelagt af vejr og vand. Nu ønsker turistfolket og lokale i stedet badehøfter, men prisen for disse er kr. 600.000 og trods en årlig besparelse på kr. 25.000 i forhold til de gamle træbroer, kan der nok ikke findes penge til badehøfterne i den fattige kommune.
 

Men, det er jo kun sognerådspolitik at nævne dette og turisterne vil i stedet kunne bade i klorvandet i Aars. Det er også mere naturligt, for her er der ingen sten og krabber. 


Ældrepleje
 

Når det gælder ældreplejen, bekymrer politikerne sig meget om, hvor høje udgifterne er i forhold til andre kommuner, selv om gennemsnitstal ikke tager højde for, at nogle kommuner ikke overholder mindstemålet af anstændighed og selv om gennemsnitstal er tåbelige, når det gælder levende mennesker. Forskelligheden vedrørende de ældre m.h.t. alder og plejebehov giver ikke sådanne tal nogen mening. Derimod kunne man jo nok bygge en gennemsnitssvømmehal i forhold til andre kommuner af vores størrelse. Men igen sognerådsvrøvl.

Udligningsreform
 

Der tales meget udligningsreform for tiden og de østligste kommuner i landet raser over at skulle betale milliarder til os i de fattigste kommuner. Vi kalder os fattige, selv om vi har råd til Knuds Ringvej, rådhus, nyt stort skolebyggeri i Aars og altså denne svømmehal. Ganske vist naturligvis for lånte penge. Oven i købet selv om en eventuel ændring af vores tilskud fra de rigeste kommuner gør fremtiden usikker. Mon ikke vi giver rigeligt ammunition til disse kommuner ved Vesthimmerlands Kommunes foretagsomhed i bygge og anlæg. Er der i det hele taget for mange medlemmer af byrådet, der har større interesse i byggeri og anlæg frem for menneskelig omsorg?
 

I København er der langt færre svømmehaller pr. indbygger end i vores kommune og de fleste er af langt ringere standard. Samtidig er ventelisterne for at komme på svømmehold ofte meget lange. Ligeledes er der mange skoler, der er både ældre og i langt dårligere stand end Aars Skole.
 

Vi kunne i forbindelse med udligningsreformen lave vores egen reform i Vesthimmerlands Kommune. Hvert år kunne der laves en opgørelse over, hvor mange af kommunens penge, der bliver brugt på hver af de fire gamle kommuner i forhold til indbyggertal. Hvis nogle af de gamle kommuner bliver overset i den henseende, kunne der i så fald rettes op på det ved en lokal kommunal udligningsreform. Det ville måske også modvirke fraflytningen af de små samfund. Men det er i hvert fald sognerådspolitik.
 

Farlig skolevej
I Farsø er der i Vestbyen en befærdet skolevej. Den er kommunen tilsyneladende ved at gøre mere trafiksikker for skolebørnene. Arbejdet har strakt sig over snart et år, men er nu gået helt i stå. I al den tid har vejen været farlig at benytte for både bilister, cyklister og fodgængere.
 

Et stort diskussionsemne, når vi hundeejere bliver luftet af vores hunde, er om vej, cykelsti og fortove nu er færdige eller ej. Prøv selv at tage turen og gæt med. Vejen er hullet og fyldt med grus. Cykelstien er ujævn, med vandpytter efter regnvejr og mange steder med farlige kanter mod fortov og kantsten. Fortovet mangler påfyldning mellem stenene og er ved indkørslen til en mark fuldstændig ødelagt pga. tunge landbrugsredskaber.
Jeg vil råde bilister, cyklister og fodgængere til at vælge alternative ruter og hvis projektet er færdigt, bør kommunen lukke for tilkørsel. 

Noget lykkes  

På en nabogrund til dette ulyksagelige projekt med at gøre en skolevej mere sikker, har en privat bygherre i øvrigt formået at bygge smukke og funktionsdygtige et-plans lejligheder hurtigere, end ukrudtet gror, på en nok så berømt byggegrund i Farsø City. Så noget lykkes da også i Farsø. Mon denne private bygherre modtager flere millioner i tilskud fra kommunen til byggeriet, som Aars Boligforening får til deres byggerier?

 

e-max.it: your social media marketing partner