Af: Inger Nielsen(V), Fmd. for Børne- og Familieudvalget i Vesthimmerlands Kommune

Vi går foran i Vesthimmerland, og vil gerne bevare en bred vifte at muligheder for vore unge. 

Derfor er det også en meget bekymrende og uheldig udmelding, der kommer fra Regeringen, om at man nu vil flytte 10. klassecentrene fra folkeskolen til Erhvervsskolerne.

Det virker, som en erkendelse af, at man i mange år, på opfordring fra Regeringen, har skullet vejlede eleverne til en gymnasial uddannelse, frem for en erhvervsuddannelse og er kommet bagefter med at uddanne til erhvervslivet.

I dag har vi en del elever i 8 klasse der er erklæret ikke uddannelsesparate. En af årsagerne kan være, at eleverne har svært ved at træffe beslutning om, hvilken vej man skal gå i uddannelsessystemet. Der er brug for vejledning, men lige så meget modning gennem udvikling og muligheden for at skabe flere relationer
 

I kvalitetsrapporten for skolevæsenet i Vesthimmerlands Kommune, som lige er udkommet og dækker over skoleårene 15/16 og 16/17, kan vi se, at vores 10. klasse-center gør det godt, og at eleverne rykker sig rigtig meget. Flere elever der tidligere havde et stort fravær ligger nu på 0 %.  Langt hovedparten af eleverne bliver nu erklæret uddannelsesparate, fordi de har opnået højere karakterer og ikke mindst fordi deres personlige kompetencer er blevet forbedrede; mange 10 klasses elever har gjort så store fremskridt, at de også opfylder kravene til en gymnasial uddannelse.  

Vesthimmerlands Kommune har et særdeles veldrevet 10. klasses center, som dels tiltrækker en del elever fra egen kommune, men også mange fra nabokommunen Rebild.

Skolen har over årene fået oparbejdet og udvidet et godt samarbejde med Erhvervsskolerne, Gymnasiet, produktionsskolerne og erhvervslivet i kommunen, som gør at eleverne har lettere ved at træffe deres personlige ungdomsuddannelsesvalg.
 

I Venstres byrådsgruppe er vi meget tilfredse med vores 10.klasses center, og vi har derfor med stolthed inviteret partiets uddannelsesordfører Anni Matthiesen til Aars for at hun kan se og høre om kommunens velfungerende 10. klasses center.

 

e-max.it: your social media marketing partner