Af: Kirsten Moesgaard (G), Byrådsmedlem, Stationsvej 16, Farsø

Kære Henrik Dalgaard(Byrådsmedlem for De Konservative – red). Du skyder helt ved siden af, når du på seneste byrådsmøde påstår, at det handler om profilering, at jeg ønsker gang i udstykningen af de ca. 70 boliggrunde, der er udlagt i lokalplanen ved lystbådehavnen i Hvalpsund.  

Sådan hænger det ikke sammen, Henrik. Det handler om økonomi.  

Og, jeg skal kort forklare dig hvorfor.

Når grundene er udstykket, begynder pengene at rulle ind i kommunekassen i form af ejendomsskatter. Det er en ren kommunal indtægt.  Der kommer formentligt også nye tilflyttere til, som betaler kommuneskat.  Håndværkere, handlende, restauranter og andre vil hurtigt kunne mærke den øgede aktivitet i Hvalpsund.

Det er grunden til, at vi skal i gang hurtigst muligt.  Og nu, hvor der er gået 5 år siden planens endelige godkendelse, kan vi vel godt tillade os at sige, at det ikke er en dag for tidligt.

e-max.it: your social media marketing partner