Af: Kirsten Moesgaard (G), Byrådsmedlem, medlem af sundhedsudvalget i Vesthimmerlands Kommune

Som formand for sundhedsudvalget i forrige periode var jeg med til at afsætte et større beløb til projektering af et sundhedshus på en grund ved Farsø Sygehus.

 

Allerede på det tidspunkt havde en gruppe i flere år arbejdet med projektet, og det daværende sundhedsudvalg støttede det. Budgettet blev overtaget af et nyt sundhedsudvalg, som brugte pengene til noget andet, men en arbejdsgruppe fortsatte med at arbejde med sagen.

 

I dag er situationen den, at de dygtige speciallæger på Farsø Sygehus arbejder med et projekt, som går ud på at begrænse operationer til fordel for genoptræning. 

 

Det vil være fremsynet med et samarbejde på tværs af kommunen og regionen, hvor sundhedscenteret kvalificerer sig yderligere i genoptræning som alternativ til operation.   Vi kan også på længere sigt styrke både Vesthimmerlands kommune og Farsø Sygehus ved at knytte tingene tættere sammen.  Her er placeringen helt afgørende.

 

Per Nyborg og Pia Buus Pinstrup(henholdsvis medlem af Sundhedsudvalget i Vesthimmerlands kommune og Regionsrådet for De Konservative – red.)siger i et læserbrev “Når vi på ingen måde kan påvirke processen”, så er jeg lodret uenig.  Regionen lytter til, hvad vi siger, og både Sundhedsudvalget og Byrådet skal selvfølgelig have en holdning til det politiske spørgsmål om placering, uanset det måske kunne være bekvemt ikke at tage stilling. 

 

Der er ikke tale om en “slåskamp”, som Per Nyborg og Pia Buus Pinstrup synes, det er. Sagen drejer sig om en saglig politisk prioritering, som vi ikke blot af nemhedshensyn skal frasige os.

 

 

e-max.it: your social media marketing partner