AF:Theresa Berg Andersen og Niels Heebøll, Byrådsmedlemmer for SF

SF ser golfturneringen Made in Denmark, som et flot arrangement med mange tilfredse publikummer, men som udgangspunkt er det et privat arrangement, som vi ikke mener det er kommunens opgave at give penge til.

Der blev givet offentlig støtte både fra kommunen og regionen i de første år, men fremover må det være op til arrangørerne at finde midler på anden vis. Regionen har tidligere trukket sig og med den stramme tidsplan, der er lagt op til, kan der næppe heller skaffes opbakning fra omkringliggende kommuner. Det gør også indtryk, at nordjyske turistaktører heller ikke støtter en samlet nordjysk golfmarkedsføring med udgangspunkt i Made in Denmark.

Det er usikkert hvor stor en del af turneringens økonomiske afkast, der lander i Vesthimmerland, og SF sætter også spørgsmålstegn ved, hvor stor brandingeffekten er. Tilrejsende tilskuere kommer for at se golf, og det er så det, og de 400 mio. husstande, der angiveligt præsenteres for turneringen igennem TV tænker nok ikke Vesthimmerland men måske Danmark på en god dag.

Derfor er det SF’s standpunkt, at kommunens bidrag må blive den praktiske og tekniske bistand f.eks. med skiltning og lign., som et sådant arrangement kræver.


Theresa Berg Andersen

Niels Heebøll

e-max.it: your social media marketing partner