Af: Forstander Jens Chr. Pedersen, Produktionsskolen Kongshøjgaard, Ovenskovvej 18, Hvalpsund

Forleden blev jeg spurgt, om Kongshøjgaard lukker? Det havde man hørt ude i byen!

Nej, det gør vi bestemt ikke.

Det, man kan have hørt, er, at der kommer til at ske forandringer med vores skoleform. Alle Folketingets partier har tilsluttet sig en aftale om, at der fra august 2019 skal etableres en ny skoleform, kaldet FGU - Forberedende GrundUddannelse. En uddannelse som samler flere tilbud under samme tag, herunder bl.a. produktionsskolen og dele af VUC.  Det bliver en spændende proces at arbejde frem mod dette nye tilbud til de unge. Langt det meste vil foregå her i 2018, så man er godt forberedt på at tage imod de unge, der skal starte i denne uddannelse 1. august 2019.

Det, der optager os på Produktionsskolen Kongshøjgaard, er til stadighed at få lavet det bedste tilbud for vore unge. Både i tiden frem mod den nye uddannelses start og ved tilrettelæggelsen af den Forberedende Grund Uddannelse.

Vi arbejder på at afklare og forberede de unge på at kunne gå i gang med en uddannelse eller et job. Det gør vi gennem praktisk arbejde på vore 5 værksteder, undervisning i dansk, matematik og IT på flere niveauer og praktik i private og offentlige virksomheder.

Vores vejleder her på skolen er også klar til at sætte nye uddannelsesforløb i gang for de unge, som bedre kan uddanne sig gennem fagligt og praktisk arbejde i en virksomhed frem for i en mere boglig uddannelse.  Dette kaldes en EGU-ErhvervsGrundUddannelse. Den er kompetencegivende og giver gode muligheder for beskæftigelse i den virksomhed, hvor man har gennemført den praktiske del af uddannelsen. Man kan også vælge videre uddannelse, f. eks. på en erhvervsskole.

Folketinget har også fra nytår besluttet at hæve skoleydelsen/lønnen for vore unge, som er over 18 år. Den blev sat betydeligt ned sidste år, hvilket fik mange til at vælge produktionsskolen fra af økonomiske årsager. Nu kommer man på niveau med uddannelseshjælp og SU. Dette er et skridt i den rigtige retning, da det åbner mulighed for at snakke indhold i forløbet med de unge og ikke kun økonomi. Når man er i gang på en produktionsskole er man i gang med at dygtiggøre og forberede sig, så man er klar til næste skridt i livet. Der er blot nogle, der går en anden vej end de fleste. Dem har vi og arbejdspladserne også brug for.

Her ved årsskiftet vil vi gerne sige tak til alle vore samarbejdspartnere. Vi vil især sige tak til alle vore praktikværter, som er med til at afklare de unge.

Vi er klar i arbejdstøjet også i 2018, så rygterne om skolens lukning er stærkt overdrevne.

Vi ønsker alle et godt og spændende nytår.

 

e-max.it: your social media marketing partner