Af: Pia Buus Pinstrup(C), Hedevej 15, Flejsborg og Per Bisgaard(V), Parkvænget 8, Aalestrup, begge er Regionsrådskandidater og medlemmer af sundhedsudvalget i Vesthimmerland.

 Et flertal i byrådet bestående af Konservative og Venstre besluttede først på året, at udlicitere 30 % af den kommunale genoptræning. Ved en nyligt afholdt licitation var det ”Sundhed Vesthimmerland”, en sammenslutning af de private fysioterapier i Aars, Farsø, Løgstør og Aalestrup, der vandt licitationen.

Det giver umiddelbart den enkelte borger mulighed for at blive hjulpet i sit eget lokalområde og tillige en besparelse på transport. For Vesthimmerlands Kommune betyder det en besparelse på ca. 200.000 kr., idet de private fysioterapier var 11,7 % billigere.

De 30 % af genoptræningsopgaven består af almene genoptræningsopgaver, for borgere der f.eks. har fået ny hofter eller nye knæ. De komplicerede og specialiserede genoptræningsplaner vil fortsat være i offentligt regi, hvor man med fordel kan profitere af det tværfaglige samarbejde, som findes mellem kommuner og region. 

Vi glæder os til at se på resultaterne, når der om et par år evalueres på beslutningen. Vores håb er, at man på linje med f.eks. Viborg kommune, hvor man både har udliciteret både komplekse og ukomplicerede forløb, opnår såvel en besparelse som et kvalitetsløft.

I første omgang er vi meget tilfredse med licitationsresultatet, der giver mere styrbar økonomi og bedre tilgængelighed og nærhed for borgeren. Vi er glade for, at den kommunale enhed har fået mulighed for at give et kontroltilbud, hvor udfaldet blev, at ”Sundhed Vesthimmerland” var mere end 10 % billigere. 

e-max.it: your social media marketing partner