Af: Søren Virenfeldt

Vesthimmerlands kommunes daværende socialchef Hanne Madsen forsøgte at true Himmerlands Rådgivnings Centers,(HRC) revisor til at begå ulovligheder med socialudvalgsformand Kurt Friis Jørgensens godkendelse.

I forlængelse af tidligere omtalt sag hvor Vesthimmerlands kommune(VHK) bevidst traf en ulovlig beslutning, fortsatte chikanen af HRC.

Da sagen vedrørende Solhaven var afsluttet i 2015, bad jeg Vesthimmerlands kommune (VHK) om aktindsigt, imidlertid mente VHK ikke at jeg længere var part i sagen, idet jeg ikke længere var ansat og Solhaven lukket. Jeg fik en kasse med over 3.000 sider, men VHK havde også lige ”glemt”, at der lå en del materiale i økonomisk forvaltning. Der er dog dukket mere op her i 2017, hvor TV2Nord interesserer sig for sagen.

I socialchefens bestræbelser på at finde noget at hænge HRC op på, sendte hun uden varsel en sag til revisorankenævnet. Der var bare det lille minus at revisorankenævnet slet ikke behandler den slags sager.

VHK havde tilsynet med HRC, og i den forbindelse skal de godkende vores budget, og derved sikre at pris og kvalitet hænger sammen. Derimod påhviler det ikke en kommunalbestyrelse at godkende et botilbuds/opholdssteds regnskab idet regnskabet, jf. bekendtgørelsens §.17, skal revideres af statsautoriseret revisor, som foretager en kritisk gennemgang af regnskabet og tilbuddets forhold i øvrigt, herunder også de krav til revision der på forhånd måtte blive stillet af kommunen.

Selv om HRC´s regnskab var godkendt af revisionen uden bemærkninger, bad socialchefen revisoren om yderligere oplysninger efter revisionen var afsluttet. Revisoren oplyste til VHK, at det kunne han desværre ikke efterkomme, idet det ikke ville være lovligt. Revisoren tilbød en dialog, uden resultat, og HRC sendte uopfordret de ønskede oplysningerne til VHK.

Hverken HRC eller revisoren hørte ikke mere til sagen, før vi konstaterede, at socialchefen/socialudvalget havde besluttet at sende sagen til revisorankenævnet.

Ved mødet i ankenævnet blev VHK blev oplyst om, at de bare kunne have spurgt HRC, kun de kan lovligt udlevere oplysningerne.

Det havde HRC gjort uopfordret.

Sagen blev fuldstændig afvist af revisorankenævnet, mange spildte kræfter og kroner og hos HRC opleves det som chikane.

Da dette ikke lykkedes for socialchefen/socialudvalgsformanden, fortsatte chikanen.

I forbindelse med at tilsynet med bosteder skulle overgå til et nyt tilsyn, Tilsyn Nord, skulle VHK godkende et overgangsbudget. VHK nægtede at godkende overgangsbudgettet.

HRC havde forinden arbejdet på at nedbringe opholdspriserne, b.la. ved at overflytte en ejendom, til det bosted der benyttede den. Der fremkom en handelspris som betød lavere udgifter til de anbringende kommuner.

VHK mistænkeliggjorde dette og benyttede lejligheden til at sætte HRC under skærpet økonomisk tilsyn. I den forbindelse skriver VHK rundt til alle de kommuner der har anbragte hos os, og fortæller at der er uregelmæssigheder i vores økonomi.  Dette på trods af, at vores regnskab er godkendt af et anerkendt statsautoriseret revisions selskab.

I en sag hvor der træffes en afgørelse af en kommune, har kommunen pligt til at høre den part det går ud over, inden der træffes beslutning, det ”glemte” de uheldigvis. Da vi klagede over det forhold, fik vi at vide at de ikke havde truffet en afgørelse, men en beslutning, og så havde de ikke pligt til at høre os.

VHK nægter endvidere at godkende næste års budget, og videresender alle oplysninger til det nye Tilsyn Nord, med oplysninger om at der mistænkelige dispositioner i vores regnskab.

Da alle institutioner og bosteder samt opholdssteder blev overflyttet på en gang, gik der over et år inden Tilsyn Nord fik kigget på sagen. De konstaterede tørt: Der er ingen sag! HRC havde netop fulgt tilsynets ønske om at bostedet selv skulle eje den ejendom de benyttede.

HRC har efterfølgende fået alt godkendt og har et fint samarbejde med Tilsyn Nord.

Det er usædvanlig dårlig reklame som Vesthimmerlands kommune har videreformidlet til alle vore samarbejdspartnere, og det rygtes hurtigt i branchen, og vi kæmper stadig med eftervirkningerne.

 

Vi må konstatere at det lykkedes for Socialchefen/socialudvalgsformanden at skabe dårlig omtale af vores virksomhed!

e-max.it: your social media marketing partner