Inger Nielsen(V), Byrådsmedlem og medlem af Børne- og Skoleudvalget 

For et par år siden var skolerne igennem en lang strukturdebat, som endte ud i, at et flertal af politikerne i byrådet i Vesthimmerland, nemlig Konservative, Socialdemokratiet, SF og de Radikale lukkede 3 skoler.

Venstre og DF kom med et forslag om at ændre klassetildelingsmodellen på skolerne til en elevtildelingsmodel, bl.a. for bedre at kunne styre økonomien på området. Det ser vi fordelene af nu og på sigt.

”Generelt godt tilfreds, skolens budget fremstår mere gennemskueligt, det giver god mulighed for overblik over den fremtidige økonomi”, lyder det i nogle af hørringssvarerne fra skolebestyrelser og ledere på skolerne, nu hvor vi lige har evalueret på tildelingsmodellen.

Fra forældre til børn på de skoler hvor man har valgt at undervise i hold på tværs af årgange, hører jeg også stor tilfredshed. Enkelte har endda sagt at, man ikke ønsker at vende tilbage til den traditionelle undervisning.

DUT midlerne som kommunerne har fået tilført fra regeringen i 3 år i forbindelse med implementering af skolereformen ophører fra 2018. For Vesthimmerlands kommune betyder det ca. 3,2 mio. pr. år.  Politikerne i Vesthimmerland har valgt fortsat at prioritere disse midler. Det kommer til at betyder at der ikke sker yderlige besparelser i tildelingen til skolerne. Heller ikke de forslåede besparelser på SFO, at hæve belastningsgraden og højere forældrebetaling bliver gennemført.

e-max.it: your social media marketing partner