Af: Signe Nøhr(K), Byrådsmedlem og næstformand i Kultur- og Fritidsudvalget i Vesthimmerlands Kommune

Ifølge anklageskrift af 2/9 2017 fra advokat Kirsten Moesgaard til straf for karaktermord på Byrådsmødet, ved den Konservative byrådsgruppe af have udvist et aggressivt og uværdigt angreb mod bestyrelsen for Johs. V. Jensen Museet i Farsø.

Den Konservative byrådsgruppe nægter sig skyldig.

Dem Konservative byrådsgruppes forsvarer udtaler på deres vegne, at sagen i al enkelhed gik ud på, at punktet om en ansøgning på 400.000 ekstra til Johs. V. Jensen Museet, udover de 2,7 millioner kr. der i forvejen er givet til projektet af kommunen, skulle genbehandles i Kultur- & Fritidsudvalget. Dette fordi det viser sig, at udbudsloven ikke er blevet overholdt i forbindelse med licitationen af tilbygningen til museet.

Rettens bemærkninger:

Som det fremgår af de to forklaringer af byrådsmødet og vidner er det kommet frem, at advokat Kirsten Moesgaard var helt TAVS under behandlingen af punktet på byrådsmødet. Dette virker underligt for retten, idet selvudnævnt lovens vogter Kirsten Moesgaard selv kunne have råbt op, hvis der reelt foregik et karaktermord. Selv samme person har kæmpet for nye udbudsregler og en håndværkerliste i kommunen, der har taget langt over 1000 arbejdstimer at udarbejde. Derfor forekommer det igen underligt for retten, at Kirsten Moesgaard ønsker at bevillige 400.000 ekstra for et projekt hvor denne lov ikke er overholdt.

Derfor finder retten, at tiltaltes reaktion var som følge af økonomisk ansvarlighed med skatteborgernes penge og en bekymring for at udbudsloven ikke er blevet overholdt. Da dette besværliggør det for politikerne at træffe beslutning på oplyst grundlag. Retten finder det ikke som hån mod frivillige.

Thi kendes for ret:

Den Konservative byrådsgruppe i Vesthimmerland frifindes, da de 100% støtter op om projektet. 

e-max.it: your social media marketing partner