Af: Kirsten Moesgaard (UP), Byrådsmedlem Vesthimmerlands Kommune

Tak for dit humoristiske indlæg med overskriften ”Thi kendes for ret”. 

I dit indlæg afsiger den konservative gruppe en ”dom”, der vedrører (manglende) tilskud til udvidelse af Johs. V. Jensen museet i Farsø. 

Ud fra ”dommens” ordlyd skal der en særegen fortolkning til at konkludere, at den konservative gruppe ”støtter projektet 100%”, idet hele gruppen – som de eneste i byrådet - enten stemte imod eller undlod at stemme for bevillingen. 

Men, bortset fra det, så tror jeg, at også I vil blive stolte af projektet, når det er gennemført. 

Tilbygningen til museet skal rumme Thit Jensens mindestue, som i dag befinder sig i beskedne lokaler på Torvet 1 i Farsø. 

Forleden dag var der en TV-udsendelse på DR K om berømte danskere.  Denne udsendelse handlede om Thit Jensen.  Forfatteren Jens Andersen viste mindestuen i Farsø frem og fortalte levende om Thit Jensens foredragsvirksomhed og forfatterskab. Han fortalte også om Thits betydning for kvinders rettigheder.

Thit gav et gedigent bidrag til kvindernes frigørelse.  Hun har været inspiration for mange, som på grund af hende har fundet mod til at blande sig i den offentlige mening. 

Hun var på mange måder en bemærkelsesværdig kvinde, og jeg er overbevist om, at det vil skabe endnu mere interesse om museet, når det suppleres med Thits ånd og historien bag.

e-max.it: your social media marketing partner