Af: Palle Jensen(S),Formand for Sundhedsudvalget, Borgmesterkandidat for Socialdemokratiet i Vesthimmerland  

Jeg får en del henvendelser på, hvorfor det er så svært at blive visiteret til en plejecenterplads. Særligt set i lyset af, at kommunen løbende har 20-25 ledige plejeboliger. Forklaringen er, at vores ældreanalyse, som blev lavet i starten af denne byrådsperiode konkluderede, at det var nemmere at blive visiteret til en plejecenterplads i Vesthimmerland end i andre kommuner.

Jeg vil heller ikke lægge skjul på, at det har noget med økonomi at gøre, idet det i mange tilfælde er dyrere at blive passet på et plejecenter end i sit eget hjem. Samtidig har vi en målsætning om, at borgere helst skal blive i eget hjem så længe det er muligt og forsvarligt.

De henvendelser jeg har fået i løbet af sommeren, har jeg tænkt over, fordi jeg i nogle af tilfældene vurderer, at politikkerne har strammet skruen for meget, og gjort det for svært at komme på et plejehjem.

Jeg har i den anledning med opbakning fra Sundhedsudvalget bedt forvaltningen om, at udregne hvordan situationen vil se ud, hvis vi lempede på kravene for at komme på et plejecenter i en tid, hvor der er ledig kapacitet på vores plejecentre. Det handler jo ikke kun om økonomi, men i særdeleshed også om værdighed overfor vores ældre borgere og deres pårørende.

Udregningerne vil foreligge inden byrådet skal lave et budget for 2018, således at politikkerne kan prioritere forslaget i forhold til mange andre ønsker i budgetfasen. Der er nemlig ingen tvivl om, at det også skal yderligere økonomi til for at det kan lade sig gøre. Det vil selvfølgelig blive svært at komme igennem med, og i særdeleshed hvis De Konservative vil have deres ønske opfyldt om 15-25 mio. kr. besparelser på ældre- og handicapområdet. Det har jo været et meget stort ønske fra denne gruppe, selvom de sidste år undlod i budgetfasen at komme med forslag dertil, men i stedet lyttede til hele resten af Byrådet, som ikke ønskede besparelser og nedskæringer på området.

På det kommende Byrådsmøde kan vi i dagsordenen se, at Borgmesteren ønsker en skattenedsættelse på 0,2%, hvilket vil medføre færre indtægter til kommunen i de kommende år. Socialdemokratiet vil ikke drøfte skattenedsættelse, før der kan laves et budget, hvor der ikke hvert eneste år skal findes nye besparelser for at lægge et fornuftigt budget for det kommende år. 

Jeg håber ikke, at Borgmesteren kan finde et flertal til sin skattenedsættelse, men med de ønsker Konservative lægger for dagen i valgåret, kunne man jo fristes til at tro, at de forsøger på at blæse med mel i munden, og det ved de fleste er en svær disciplin.

e-max.it: your social media marketing partner