AF: Kirsten Moesgaard(UP), Byrådsmedlem Vesthimmerlands Kommune

I 2013 vedtog Byrådet en lokalplan for området ved lystbådehavnen i Hvalpsund. Så – nu er det på tide, at planen gennemføres.

Planen forudsætter en beskeden udgift til at flytte Fjordvej.  Når det er sket, åbnes der op for et stort udbud af både kommunale og private grunde til rækkehuse lige ned til lystbådehavnen.  En omlægning af vejen og salg af kommunale grunde vil give lystbådehavnen og Hvalpsund et stort løft.  En lille investering med et stort potentiale, både hvad angår kommunale indtægter, men også hvad angår turister og sommerhusgæster i Hvalpsund. 

Sejlklubben Nautilus peger på en legeplads med relation til miljøet på havnen.  Der ønskes opsætning af brændstofstander, så sejlerne kan tanke deres både i havnen.  Og, de ønsker en havnefoged, som man har ved de andre lystbådehavne langs Limfjorden.  En person, som kan holde styr på området og hjælpe både de faste sejlere og gæster til rette.  Kvalitetsønsker til det kommunale budget for 2018.

Sådan ser tegningerne ud for området ved lystbådehavnen ved Hvalpsund. Som det ses på tegningen, skal der etableres en forlængelse/omlægning af den offentlige vej, som forløber hen over det kommunalt ejede areal.  En udstykning i området forudsætter, at vejen anlægges. 

 

e-max.it: your social media marketing partner