Af: Morten Mejdahl (V),  Formand for Socialudvalget i Vesthimmerlands Kommune

Peter Rasmussen(PR) fra Dansk Folkeparti finder det stærkt utilfredsstillende, at Ankestyrelsen har omgjort 33% af klagesagerne vedr. Serviceloven i Vesthimmerlands Kommune(VHK) for 2016.

For at få tingene på plads skal nævnes, at antallet af klagesager drejer sig om 33 stk.  3 af disse klager er af Ankestyrelsen lovligt afvist, 20 sager har VHK fået medhold i,  4 sager har Ankestyrelsen ændret og 6 sager skal VHK genbehandle. At tallene for omgørelser i Vesthimmerlands Kommune på dette område er lavere end landsgennemsnittet er i sig selv ikke godt nok men trods alt en realitet, som PR i ”anklageskriftet” IKKE har forholdt sig til.

Mange afgørelser foretages ud fra et skønsprincip. Derfor intet facit med to streger under som til en matematikeksamen.

Når borgeren ikke er enig i kommunens afgørelse kan denne forlange sagen revurderet i Ankestyrelsen.

Hvis borgeren fik medhold i alle sager som kom i Ankestyrelsen ville kommunens skøn være forkerte. Hvis alle afgørelser blev stadfæstet kan man med rette sætte spørgsmålstegn ved skønsprincippet(da ville det for borgeren være nytteløst at klage).

Som formand for Socialudvalget er jeg tilfreds med Ankestyrelsens resultat af klagesagerne vedr. Serviceloven.

 

 

e-max.it: your social media marketing partner