Af: Per Larsen, Gruppeformand Konservative, Regionsrådet, Region Nordjylland

”Hurtig hjælp er dobbelt hjælp”, er titlen på en bog om Falck & Zonen, fra 1975. Titlen er stadigvæk aktuel og speciel når det gælder vores akutberedskab er tiden vigtig og kan gøre afgørende forskel på liv eller død.

I Region Nordjylland har vi kontrakt med Falck om at løse opgaven, som via den såkaldte responstidsmodel, har forpligtiget sig til at rykke ud med ambulancer inden der er gået 9 minutter og 12 sekunder, i gennemsnit af alle akutte ambulance udrykninger, de såkaldte A kørsler. Derudover har vi tilkøbt både akut-, læge- og paramedicinerbiler, som ofte når frem før ambulancen, ligesom vi også nyder godt af lægehelikopteren fra dens base i Skive.

Området har stor bevågenhed, og i Regionsrådet får vi hvert kvartal en opgørelse, som viser responstiderne for hele regionen, men også for hver kommune og i hvert postnr. Falck lever fint op til aftalen og i 1. kvartal 2017 var ambulancen fremme på 8 minutter og 40 sekunder i gennemsnit. Typisk er niveauet under 9 minutter. Faktisk skal vi helt tilbage til 4. kvartal 2012, hvor responstiden var tæt på 9 minutter og 12 sekunder. Men bag tallene, som er gennemsnitstal, finder vi jo også en række episoder hvor der går over 20 minutter, inden der er hjælp fremme. Ja sågar over 30 minutter, inden enten ambulancen eller anden hjælp når frem!

Vi Konservative har længe haft et ønske om at reducere antallet, men også længden, af de helt lange responstider. Det er rigtig godt med mange kørsler under 5 minutter i de største byer, men det må ikke tage over en halv time andre steder.

I januar måned forlangte jeg derfor, at vi fremover får en opgørelse over hvert enkelt tilfælde, hvor ambulancen har været mere end 30 minutter undervejs. Ingen skal nemlig vente i mere end 30 minutter på livsnødvendig hjælp! Det var mig desværre umuligt at få regionsrådsformand Ulla Astman med på ideen.

Ved det efterfølgende møde i Regionsrådet, stemte de øvrige partier heldigvis for det Konservative forslag, kun socialdemokraterne stemte imod. Jeg er helt sikker på at den øgede opmærksomhed, på de længste ventetider, vil hjælpe.

Nu bliver hvert enkelt tilfælde beskrevet og lagt offentligt frem og måske medierne vil holde et vågent øje.  Vi får i Regionsrådet mulighed for at lære af disse sager, hvor vi så kan tage stilling til om noget skal gøres anderledes.

Mit håb er også, at disponering af køretøjerne tilrettelægges, så ingen områder er udækkede. På vagtcentralen følger man jo samtlige køretøjer og når en ambulance forlader et område, må man sørge for at andre køretøjer rykker tættere på.

Det glæder mig også oprigtigt, at Falck nu har prioriteret en ekstra ambulance i Vesthimmerland, som har været særligt hårdt ramt af lange responstider. I første kvartal 2017 var der 5 tilfælde i hele regionen, hvor ambulancerne var fra 30 til næsten 39 minutter undervejs. Heldigvis kom andre køretøjer frem, så den længste ventetid blev reduceret til knap 20 minutter. Det bliver spændende at følge udviklingen, men målet er at få reduceret ventetiden, og bliver det nødvendigt med en ekstra indsats, må vi finde en løsning.

e-max.it: your social media marketing partner