Af:Palle Jensen (S)
Formand for Sundhedsudvalget i Vesthimmerlands Kommune

I sidste uge skrev fællestillidsrepræsentant fra FOA Susanne Kristensen et læserbrev i Aars Avis og på FOA`s hjemmeside angående robotstøvsugere. Læserbrevet var skrevet på baggrund af en pressemeddelelse, som jeg havde bragt i ugeaviserne ugen forinden. Jeg vil hermed kommentere på indholdet af læserbrevet.

 

Allerførst vil jeg gerne rose Susanne, fordi hun gør opmærksom på bekymringen blandt de ansatte ved indførelsen af robotstøvsugere i Vesthimmerlands Kommune. Dernæst vil jeg også gerne slå fast, at det ikke er et krav eller ønske, som de ansatte i rengøringsteamet er fremkommet med.

I Sundhedsudvalget har vi taget udgangspunkt i en principafgørelse i ankestyrelsen, som slår fast at en robotstøvsuger kan betragtes som sædvanligt indbo såsom vaskemaskine o.l. Og på den baggrund har Sundhedsudvalget besluttet, at en borger, der er visiteret til støvsugning, skal stille en robotstøvsuger til rådighed for rengøringsteamet.

I de høringsbreve som de ansatte indsendte til Sundhedsudvalget forinden beslutningen, var et gennemgående tema i disse, at politikkerne skulle tage ansvaret for indførelsen af robotstøvsugere. Det var pressemeddelelsen et forsøg på at efterleve, og derfor vil jeg gerne endnu en gang slå fast, at det er en politisk beslutning. Det er muligt, at pressemeddelelsen ikke var fyldestgørende og derfor er det vigtigt med denne dialog.

Vores forvaltning mener stadig, at der vil være en besparelse ved indførelsen af robotstøvsugere, idet alle borgere, der i dag er bevilget hjælp til støvsugning, vil blive revisiteret i forhold til den nye kvalitetsstandard. Der vil komme en dialog mellem visitator og borger om, hvorvidt borgeren selv kan betjene robotstøvsugeren og/eller dele heraf. På baggrund heraf planlægges hvorledes støvsugningen mest hensigtsmæssigt varetages fremadrettet i det enkelte hjem. 

Til sidst skriver Susanne i sit læserbrev, at valgkampen er skudt i gang i Vesthimmerland, men jeg har svært ved at se, at denne beslutning skal give anledning til uenighed partierne imellem, fordi alle partier og lister, som er repræsenteret i Byrådet i dag står bag beslutningen.

e-max.it: your social media marketing partner