Af: Per Bach Laursen (V), Per Bisgaard (V), Palle Jensen (A), Uffe Bro (A), Kirsten Moesgaard (K) og Therese Berg Andersen (SF)

Det er i realiteten din ageren, der er den direkte årsag til frustrationerne i forvaltningen.

Nordjyske har nu i en længere periode haft et kritisk lys på forvaltningen af Vesthimmerlands Kommune. Det synes vi såmænd kan være sundt nok, og det vil vi heller ikke kritisere. Det arbejde, som vi udfører, skal vi som offentlig institution og myndighed kunne håndtere. Borgerne/skatteyderne skal være sikre på, at vi ikke misbruger de midler, der stilles til vores rådighed - vi skal jo forvalte midlerne til gavn for fællesskabet.

Vi skal imidlertid også kunne acceptere, at der ind imellem begås om end ikke graverende fejl, så dog fejl. Vi begår alle fejl, hvis vi ellers laver noget! Konstateres dette, skal det naturligvis rettes. Vi og forvaltningerne skal lære af fejlene.

Det er imidlertid også vores forpligtelse som arbejdsgiver for over 3.000 medarbejdere, at bakke dem op, således at de kan føle sig trygge i deres arbejde. Stressede og bange medarbejdere kan ikke lave et godt og fokuseret stykke arbejde.

Det er vores helt klare overbevisning, at alle vore medarbejdere gør, hvad de kan med de midler og inden for de rammer, vi som politikere stiller op, således at de på bedste måde kan udføre det arbejde, de skal til glæde og gavn for kommunens borgere.

Vi er nødt til som politikere i almindelighed og som økonomiudvalgsmedlemmer i særdeleshed at bakke vore medarbejdere op – og det gør vi! Vi har fuld tiltro til, at alle medarbejdere hele tiden gør deres bedste, men det kan vi kun forlange, hvis også vi lever op til vores ansvar.

Når der i den sidste periode har været så stort fokus på Vesthimmerlands Kommune, skyldes det primært, at borgmesteren sidste år ikke ville indrømme, at han var inhabil i sagen om ungdomsboliger i Aars. Vi synes, at Borgmesteren meget sent har trådt i karakter og bakket forvaltninger op. Det skete faktisk først i lørdags i Nordjyske. Efter vores opfattelse har borgmesteren ikke levet op til sit ansvar som kommunens øverste politiske og administrative chef, formentlig fordi der hele tiden trækkes linjer til hans private firmas aktiviteter i Vesthimmerlands Kommune. Det er alt for sent, at borgmesteren kravler ud af sit ”flyverskjul” og markere, at han er chefen og, at han som sådan – på samme måde som vi andre – påtager sig ansvaret for ledelsen af kommunen, og i den forbindelse fuldt og helt bakker forvaltningerne op, og samtidig også tager ansvar for den skade, hans ageren i visse byggesager og mangel på agern i kritikken heraf, der i realiteten har forvoldt usikkerheder og frustrationer i forvaltningen.

 

e-max.it: your social media marketing partner