Af: Pia Buus Pinstrup 
Byrådsmedlem i Vesthimmerlands kommune
gruppeformand Konservative

Jeg er helt enig med økonomiudvalgets medlemmer i, at det er ærgerligt at der er skimmelsvamp i kælderen på Ulstruplund. Det er altid træls når der sker noget uforudset, der medfører en udgift, som det fremgår af Nordjyske d.24/3. 

Men så ophører enigheden. Der er jo ingen der ligesom kan "gøre for" at vi er endt her. Uanset om CKA(center for kompentence og afklaring) skal være der eller ej, så skal årsagen til skimmelsvampen vel fjernes af hensyn til de øvrige aktiviteter i huset? Tag ikke fejl - Konservative synes CKA har den helt rigtige plads på Ulstruplund, sammen med både børnehave og socialforvaltning.

Jeg synes det ville klæde økonomiudvalgets medlemmer, at inddrage bare nogle af de mange faglige argumenter der har været drøftet i fagudvalgene, som baggrund for beslutningen i Økonomiudvalget.

I Beskæftigelsesudvalget, som jeg står i spidsen for, har vi for 2 år siden, taget en beslutning om at opgradere vores virksomhedsrettede indsats, således at vi hurtigst muligt kan hjælpe folk fra offentlig forsørgelse tilbage på arbejdsmarkedet. Og indsatsen virker. Men det gør det kun fordi beskæftigelsesmedarbejderne arbejder hårdt for sagen.

Jeg synes det er ærgerligt, at Palle Jensen ikke giver sig tid til at læse de udmærkede bilag til dagsordenen, hvoraf det fremgår hvorledes den beskæftigelsesrettede indsats er sammensat. Så vil Palle Jensen vide at hans udtalelser om, at "CKA bare kan være hvor de er i dag" (på Løgstørvej i Aars) ikke holder vand - det kan nemlig ikke lade sig gøre pga. manglende plads.

For over 2 år siden, da vi besluttede at opgradere denne indsats, var det tanken at der skulle udvides i pavilloner på Løgstørvej, men dette blev så afløst af løsningen på Ulstruplund, til glæde for medarbejderne, der alt andet lige får et bedre arbejdsmiljø i nogle bygninger fremfor i nogle midlertidige pavilloner.

Per Bach Laursen er ked af at sagen er gået for hurtigt? Til det må jeg sige, at alt selvfølgelig er relativt, men i min optik er det ikke gået specielt hurtigt. For som det også fremgår af sagsforløbet, så startede sagen i november 2015 og nu skriver vi jo som bekendt 2017. 

Beslutningen om at samle opgaver fra 3 forskellige forvaltninger har indtil nu været en kæmpe succes. Jeg synes netop at Byrådet har været visionære med denne beslutning om, at samle forskellige funktioner på Ulstruplund, det afføder nogle synergier i mellem forvaltningerne. Endelig kunne vi gøre op med "silo" tankegangen i de respektive forvaltninger og i stedet arbejde sammen på tværs til gavn for borgerne. 

Men stor respekt for at Økonomiudvalget nu vil have syn for sagen på onsdag(i dag – red.) når de besøger Ulstruplund, som det eneste udvalg der endnu ikke har set bygningen vi taler om. Men bedre sent end aldrig. 

e-max.it: your social media marketing partner