Af: Grethe Buhl, Hvalpsund

Jeg har fået aktindsigt i sagen om kystbeskyttelse langs Fjordvej i Hvalpsund. Ved gennemgang af materialet opdager jeg, at der er sket en misforståelse mellem Kommunen og Kystdirektorat.

De taler om to forskellige ting: Kystdirektoratet taler om at beskytte skråningen og husene på Skrænten – mens Kommunen taler om at beskytte kloakledning og vej.

 Med det in mente forstår jeg godt, at Kystdirektoratet mener, at kunne ”nøjes” med sandfodring igen og igen – der er jo langt ind til skråning og huse. Men det er der ikke til vej og kloakledning.

Men med den hastigt stigende vandstand og de stadig voldsommere storme, er katastrofen ikke svær at få øje på: En vej der undermineres, som der skete under stormen i 1981, og en kloakledning, der lækker og med forurening af Limfjorden til følge.

En spildevandsledning, der lækker i Limfjorden og med forurening til følge, vil give store overskrifter i aviserne, og især når man blive klar over, at det - ved rettidig omhu - kunne have været undgået!

 Med baggrund i ovennævnte bør Kystdirektoratet kontaktes med henblik på at få en holdbar løsning.  Kommunen skal gøre Kystdirektoratet opmærksom på, og at det er nødvendigt at sikre vej og kloakledning med hård kystsikring - sandfodring holder ikke -  og at kommunen ikke tør tage ansvaret for en lækage af kloakledning, og dermed en forurening af Limfjorden til følge!!

Med venlig hilsen
Grethe Buhl
Kærvej 2, Hvalpsund

 

 

 

 

e-max.it: your social media marketing partner