Af: Mogens Ove Madsen

I forbindelse med 100 års jubilæet i 1994 havde Farsø Sygehus 80 medicinske sengepladser. I 2014 blev Medicinsk afsnit B flyttet fra Farsø til Hobro og efterlod Farsø Sygehus med Medicinsk dagafsnit og diagnostisk center. Samtidig blev Sygehus Himmerland nedlagt og i stedet lagt ind under Aalborg Universitetshospital for at styrke tilgangen af læger.

Dette illustrerer meget godt en udviklingstendens, hvor den medicinske patient er ved at blive væk. Måske ikke fuldstændigt, men alligevel på vej til at blive gjort til noget andet.

Denne udvikling sker samtidig med at det officielt anderkendes, at det samlede antal af såkaldte unikke medicinske patienter er stærkt stigende. Der er således stigende pres for indlæggelse, og problemerne buler ud som flere ambulante behandlinger.  Også selv om antallet af liggedage pr. medicinsk patient er reduceret og der arbejdes med omlægning til lavere omsorgsniveau og mere hurtige overgange til kommunal pleje. Sidstnævnte forudsætter dog ifølge Kommunernes Landsforening, at antallet af de 44.000 plejehjemspladser i dag skal øges med 32.000 pladser mere i 2033. Det vil være en omfattende investering og kommer den?

Regeringen har i 2016 fremlagt et forslag til indsats mod overbelægning, hvor der skal etableres sikkert patientforløb, lokale værktøjer til at sikre overblik, et kapacitetsløft og øget straf til kommunerne, hvis de venter med at hjemtage medicinske patienter.

Alle de gode intentioner til trods, ser det ikke ud til at ændre på situationen i Farsø eller på Aalborg Universitetshospital for den sags skyld. Her er der fortsat latent overbelægning.

Tallenes tale tilsiger, at man ikke bare kan bortdefinere de medicinske patienter og hævde, at de ikke er der. Man kan forsøge at fjerne flere medicinske senge, men patienterne forsvinder ikke. Vi har en debat herom til gode!

Mogens Ove Madsen
Fladhøjvej 14, Aars

 

 

e-max.it: your social media marketing partner