Af: Theresa Berg Andersen
Byrådsmedlem og Folketingskandidat 
SF Vesthimmerland 

Der er ca. 3.700 ansatte i Vesthimmerlands Kommune. Politisk har vi det mål, at vi vil øge bosætningen i kommunen. Hvorfor så ikke gøre Kommunens egne arbejdspladser endnu mere attraktive og fleksible?

SF Vesthimmerland fremsætter på næste byrådsmøde et forslag om fleksibel arbejdstid:

Der kan være tidspunkter i livet, hvor vi har brug for en anden balance mellem arbejdsliv og familieliv.

Det kan være, at vore forældre er syge, og har brug for ekstra pleje. Det kan være, at vi får øje på mulighederne for at åbne nye karrieredøre. Det kan også bare være, at vi vil have mere tid til, at være sammen med vore børn, mens de er små.

Livet er uforudsigeligt, og det kan give en tryghed at vide, at man kan tilpasse sit arbejdsliv til de udfordringer og muligheder som viser sig undervejs.

Københavns Kommune har implementeret fleksibel arbejdstid og det viste sig, at Kommunen sagtens kunne få vagtplaner og opgavefordeling til at hænge sammen, og som en ekstra gevinst oplevede medarbejderne et bedre arbejdsmiljø, øget tilfredshed og større arbejdsglæde.

Det viste sig at en fjerdedel ønskede at regulere deres arbejdstid.

Det kan gøres let: For eksempel kan den ansatte i oktober bede om, at få sjette ferieuge udbetalt i maj det efterfølgende år. Det samme kan gøre sig gældende med reguleringen af arbejdstiden. Arbejdsleder får tid til at tilpasse arbejdsskemaer og hvis det viser sig, at der er resttimer bidrager vi til at flere kommer i arbejde. Altså ren win-win.

Flere faglige organisationer bifalder forslaget. Formand i DJØF Offentlig, Sara Vergo, har udtalt:

 -Fleksibilitet er noget, der fylder mere end løn for vore medlemmer. Både i forhold til at få hverdagen til at hænge sammen, men også i forhold til at få work-life-balance på længere sigt. Hvis man har nogle medarbejdere, der har små børn, er det et godt værktøj.

Vi håber og tror på, at vore politiske kollegaer i Byrådet, uanset parti, vil give forslaget en chance - en forsøgsordning på 2 år.

Lad os forsat gøre Vesthimmerlands Kommune til en attraktiv arbejdsplads.

 

Theresa Berg Andersen
Byrådsmedlem og Folketingskandidat
SF Vesthimmerland 

e-max.it: your social media marketing partner